Pozor na plyn

26. září 2008 | 11:17

Máte doma nebo na chatě plynový spotřebič? Většina asi odpoví ano, protože plynové sporáky i topidla se osvědčily jako provozně nepříliš drahé už před mnoha desetiletími.

V té době se ještě využíval hlavně svítiplyn dodávaný do sítě buď jako vedlejší produkt karbonizace uhlí v koksárnách, nebo zplynování tehdy levného hnědého uhlí v plynárnách. Byl jedovatý a bohužel se často stával příčinou smrtelných otrav. Stačilo nechat nedotažený kohoutek na sporáku, nebo když případně noci zhasl plamínek v karmě nebo wawkách, a neštěstí bylo hotové. Záludnost svítiplynu spočívala hlavně v tom, že otravu způsoboval kysličník uhelnatý, který v něm byl obsažený. Při jeho vdechování se totiž paralyzovala nervová soustava a člověk se vlastně nemohl hýbat – pokud plyn unikal v době spánku, postižený už nedokázal vstát a vyvětrat. Také proto byla zpráva o přechodu na zemní plyn docela osvobozující. V osmdesátých letech se zdálo, že k nám z Ruska poteče pořád "za babku", a i když od té doby plyn značně podražil, úpravy starých spotřebičů vyšly levněji než přechod na jiný zdroj. Přeměnily se hořáky na sporácích a topidlech (zemní plyn vyžaduje jiné trysky) a staré spotřebiče slouží mnohde dodnes.Místo otravy výbuch
Právě v tom spočívá záludnost používání zemního plynu – při špatné údržbě starších kamen a ploten může unikat. Směs plynu a vzduchu je silně výbušná, stačí nepatrná jiskra od přepnutého vypínače nebo plamínek zapalovače, a je tu kalamita. Nezapomeňte, že na sporácích se usazuje mastnota a tenké trysky se snadno zanesou sazemi. Víte, kdy jste naposledy nechali svůj plynový spotřebič pořádně prohlédnout?

Aby "vafky" šetřily
Na ty staré, co máte v bytě už pětadvacet let, raději zapomeňte. Myslíte, že bude problém s napojením nových na stávající odvod spalin, ať už do fasády, nebo do komína? Naštěstí ne. Firma Karma vyrábí i moderní plynová kamna tak, abyste je připojili jak na starý přívod plynu, tak na odtahový systém. Proč nové? "Dnešní topidlo o výkonu 5 kW, určené pro vytápění prostoru o velikosti až 100 m3, má jmenovitou spotřebu 0,59 m3 zemního plynu za hodinu. Topidlo stejného výkonu vyráběné na konci 80. let spotřebovalo 0,697 m3 za hodinu. Výměnou topidla docílíte okamžitou patnáctiprocentní úsporu zemního plynu," počítá Václav Bartoš z českobrodské Karmy.

Zaplaťte si klid a teplo
Za běžnou kontrolu, vyčištění a seřízení plynového spotřebiče zaplatíte od 200 do 2000 Kč. To se určitě vyplatí, vždyť pravidelná údržba zaručuje spolehlivost spotřebiče, jeho bezpečnost a je i ověřením jeho úsporného provozu. Touto pravidelnou investicí předejdete poruchovým stavům, které se v případě zanedbání údržby obvykle projeví v nejméně vhodný okamžik během topné sezóny.

Podle České státní normy je třeba nechat si provést výchozí revizi při uvedení plynového zařízení do provozu a následně ji opakovat nejméně jednou za tři roky. Kontrola se pak musí provádět nejméně jednou za rok.
Podle České státní normy je třeba nechat si provést výchozí revizi při uvedení plynového zařízení do provozu a následně ji opakovat nejméně jednou za tři roky. Kontrola se pak musí provádět nejméně jednou za rok.
Autor: archiv firmy JUNKERS

Kontrola a revize
Podle České státní normy 38 6405 je třeba nechat si provést výchozí revizi při uvedení plynového zařízení do provozu a následně ji opakovat nejméně jednou za tři roky. Norma stanoví, že kontrolu se pak musí provádět nejméně jednou za rok. Ve smyslu odběratelském se zařízením míní veškerý rozvod plynu až po zařízení na jeho spotřebu (netýká se ale už spotřebičů v domácnostech). Majitelé rodinných domků si tyto termíny musejí hlídat, za majitele bytů v osobním vlastnictví tuto povinnost vyřizuje osoba pověřená společenstvím vlastníků. Nespleťte si pojmy – kontrolou se míní posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce u technických zařízení a požadavkům požární ochrany. Revizí se rozumí celkové zhodnocení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením a měřením zjišťuje jeho provozní bezpečnost a spolehlivost. Co se doporučuje? Smluvně si zavázat firmu, která je držitelem osvědčení a oprávnění k provádění kontrol a revizí. Tak budete mít jistotu, že k vám vždy dorazí v pravidelných termínech a zároveň provede případné drobné opravy nebo navrhne řešení pro opravy většího rozsahu.

 

Dnešní 'vafky' mohou třeba nahradit krb.
Dnešní 'vafky' mohou třeba nahradit krb.
Autor: archiv firmy KARMA

Co se spotřebiči?
Za jejich bezpečný provoz odpovídá spotřebitel. Ale údržba se vyplatí, váš domácí pomocník si zaslouží každý rok návštěvu odborníka. U všech spotřebičů zkontroluje těsnost na přívodu plynu. U plynových sporáků provede promazání ovládacích kohoutů, opravu pojistek plamene, případně i vyčištění plynových hořáků speciálními odmašťovacími přípravky. Ohřívačům vody a topidlům vyčistí hořáky, zapalovací hořáčky a odstraní i jiné drobné provozní závady. U kotlů k tomu přibude ještě kompletní vyčištění kotlového tělesa a kontrola těsnosti spojů. Servisní technik navíc každý přístroj přesně seřídí, aby zase celý rok dobře sloužil.

ODBORNÍK DOPORUČUJE

Kontrolujte osvědčení
"Spotřebitel sice podle zákona není povinen provádět pravidelnou údržbu nebo kontrolu svých plynových spotřebičů v domácnosti, ale výrobci to doporučují," říká Václav Bartoš z firmy Karma. "Kontrola by měla být realizovaná nejlépe po skočení topné sezóny nebo včas před jejím začátkem; při té příležitosti si můžete nechat prohlédnout i sporák. Kontrolu smí provádět jedině servisní technik, který má platné osvědčení pro práci na plynovém zařízení. Toto osvědčení si ověřujte – při neodborném zásahu do spotřebiče byste mohli přijít nejen o záruku, ale v případě nehody i o pojistné plnění."

Autor: Gabriela Koulová
Klíčová slova: hobby;plyn;
Související články
1080p 720p 360p
DesktopMobile