Jak správně nakoupit vánoční osvětlení

5. prosince 2008 | 07:39

Je krásné nejen na stromečku, ale i v okně, na zahradě, anebo třeba na zábradlí. Víte ale, na co si dát pozor při jeho koupi a co všechno by mělo splňovat?

Při nákupu si všímejte různých kritérií, abyste se vyvarovala zklamání, že vám výrobek v nejnevhodnější chvíli selže. Pozornost zaměřte na údaje o výrobci, o způsobu používání výrobku, údržbě, uchovávání nebo skladování. Přesvědčte se, jestli je výrobek určen k použití v interiéru nebo v exteriéru. Trvejte na tom, aby vám v obchodě osvětlení rozbalili a předvedli jeho bezchybnou funkčnost.

Vaše práva
Každý spotřebitel by měl dostat řádné informace o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu jejich použití a údržby, ale také o možném nebezpečí, které plyne z jejich nesprávného použití nebo údržby. S ohledem na povahu výrobku, na způsob a lhůtu jeho používání, je prodávající povinen zajistit, aby zákazník našel všechny uvedené informace v naprosto srozumitelném písemném návodu k použití. Veškeré údaje při označování obsahu domácího nebo dováženého výrobku, podmínky záruky a jiné informace musí být ve českém jazyce.

Co je potřeba zkontrolovat
Z hlediska bezpečnosti a protipožární prevence si všechny technické údaje pečlivě zkontrolujte. Ty by se měly nacházet na objímce, kabelu nebo na trvanlivém neodstranitelném návleku či štítku připevněném na kabelu. Neměla by tam chybět značka původu (může to být ochranná známka) ani napětí ve voltech. Na svítidlech se žárovkami se vyznačuje napětí pouze v případě, že je jiné než 250 V. Všimněte si i maximálního příkonu, symbol třídy II nebo III, který odpovídá druhu ochrany před úrazem elektrickým proudem.

Přesvědčte se, že světelný řetěz je určen pro venkovní prostředí!
Přesvědčte se, že světelný řetěz je určen pro venkovní prostředí!
Autor: PROFIMEDIA.CZ

Používejte jen v interiéru
Svítící řetězy se žárovkami zapojenými v sérii se označují údajem o typu nebo elektrickými hodnotami žárovek a napětím celého řetězce. K obyčejnému svítícímu řetězci musí být připojený údaj o tom, že řetězec je určen pouze k použití v místnosti. K těm, které nejsou určeny ke vzájemnému propojení, musí být připojeno i upozornění, že se řetězec nemá elektricky spojovat s dalších řetězcem. V případě, že si zakoupíte svítící řetěz, u kterého se vyskytne chyba v záruční lhůtě, máte právo na reklamaci. O způsobu a podmínkách reklamace vás má prodávající informovat při nákupu.


Tipy na správné zacházení se svítícím řetězcem


- Nevybírejte z řetězce a nevkládejtedo něj žárovky, pokud je připojený k elektrické síti.
- Vyměňujete jen žárovky se stejným napětím a příkonem, aby se předešlo přehřátí řetězce.
- Nezapojujte řetězec do sítě, je-li ještě v obalu.
- Pokud jsou do série zapojeny žárovky s pojistkou, nevyměňujte žárovku s pojistkou za žárovku bez pojistky.

Autor: vin
Související články
1080p 720p 360p
DesktopMobile