Zpátky do školy! | Pro ženy | Blesk.cz

Zpátky do školy!

26. srpna 2008 | 15:02

Jenom pár dní nás dělí od chvíle, kdy školáci znovu zasednou do lavic. Mnozí už vědí, co je čeká, ale prvňáčci i jejich rodiče mají před sebou velkou premiéru.

Paní Zdena má tři dcery a nyní se do první třídy chystá i nejmladší Andrejka. "Ta nejstarší zvládla nástup do školy naprosto skvěle. Myslela jsem si, že ani s druhou nebudou potíže, ale byla to úplná katastrofa. Nechtěla mě pustit ze třídy, zatímco ostatní rodiče čekali na chodbě. Scény se opakovaly každé ráno celý první týden, než vyšlo najevo, že ji starší sestra, nejspíš vedena sourozeneckou řevnivostí, strašila vyfantazírovanými historkami. U Andrejky si hlídám, aby se nic podobného neopakovalo. Do školy se moc těší a radost jí nekazí ani skutečnost, že má v aktovce a v připravované školní garderobě většinu věcí po starších sestrách," přibližuje paní Zdena atmosféru domova před začátkem školního roku.

První krok do neznáma
Ema má mísu, táta topí, plus a minus, tečky, čárky... Snad všichni prvňáčci se těší na nástup do školy... na nové kamarády, na paní učitelku. Hlavní motivací je ono vytoužené „povýšení“ na školáka. Samotné těšení a motivace ale nestačí, učení vyžaduje soustředěnost, pochopení a spolupráci s učitelem. Mnozí rodiče si myslí, že první ročník základní školy je "hračka", ale nemusí to platit pro každého školáčka. Alespoň takové jsou zkušenosti pracovníků pedagogicko-psychologických poraden, kteří psychickou zralost žáka bezplatně posuzují na žádost rodičů. Podle zákona může rodič následně spolu s ředitelstvím školy odložit povinnou školní docházku o jeden rok. Proto je zapotřebí věnovat dítku bezprostředně po nástupu do školy mimořádnou pozornost a pomáhat mu. Důležitá je komunikace s novopečeným školákem, ale také s učitelem.

Jde to i bez stresu

* Přehodnoťte časový harmonogram a alespoň týden před začátkem školy vstávejte dříve, aby si dítko zvyklo na časnější budíček.

* Prvňáčkovi vyprávějte, jaké to bylo, když jste šla poprvé do školy vy.

* Předem vyberte, v čem půjde syn nebo dcera poprvé do školy. Zkontrolujte, čím je potřeba doplnit šatník a ze kterých bot už dítko vyrostlo.

* Nové oblečení nakupujte společně. Je důležité, aby se školák cítil dobře a pohodlně.

* Zkontrolujte stav školních pomůcek, s předstihem nakupujte jen ty, o nichž víte, že se využijí.

V nouzi poradí odborník
Pokud jde o chování dítěte, všímejte si nejrůznějších znaků, které vám mnohdy prozradí víc než slova. Zakoktává se? Okusuje si nehty? Cucá si palec? Občas se pomočuje? Pokud ano, poraďte se s odborníky, protože s jejich pomocí se lze těchto nepříjemností zbavit. Dítě by nemělo být agresivní ani přehnaně fixované na rodiče, aby se nebálo kontaktu s neznámými dětmi, nebo dokonce neplakalo. Mělo by se umět soustředit déle než jen pár minut a rodiče by měli dbát na to, aby činnosti dokončilo.

Co by měl zvládat prvňáček?

* Bezproblémově se orientovat v prostoru.

* Oblékat se a obouvat bez pomoci dospělých.

* Samostatně se najíst.

* Obsloužit se na toaletě.

* Rozeznat základní barvy a umět je pojmenovat.

* Počítat alespoň do pěti.

* Umět správně vyslovovat všechny hlásky a plynule se vyjadřovat.

* Nakreslit postavu (měla by mít všechny končetiny).

* Zvládnout vyprávění jednoduché pohádky nebo příběhu.

Zkušení školáci
Po prvním roce školní docházky už děti správně tuší, co je čeká. První stupeň má žákům dát základy z vyučovacích předmětů, na které pak navážou ve druhém stupni včetně cizího jazyka. Pátá třída je jakýmsi mezistupněm základní školy, který s sebou nese možnost volby mezi devítiletou docházkou nebo osmiletým gymnáziem. Pokud máte doma budoucího šesťáka, zdůrazněte mu, že druhý stupeň je náročnější, takže pokud si bude chtít udržet dobré známky, musí si zvyknout denně se připravovat na vyučování.

Kromě prvňáčků si už školáci dovedou představit, jak se jim za pár dní zase změní denní program.
Kromě prvňáčků si už školáci dovedou představit, jak se jim za pár dní zase změní denní program.
Autor: Michal Protivanský, archiv redakce

Autor: lap
Související články