Děti na táboře | Pro ženy | Blesk.cz

Děti na táboře

14. července 2008 | 09:20

Letní prázdniny znamenají také odloučení dětí od rodičů. Mnoho našich ratolestí odcestuje na tábory, tedy často do neznámého prostředí a s neznámými lidmi.

Jak děti na odloučení připravit a zda jim dát s sebou na tábor například mobilní telefon, na to jsme se zeptali PhDr. Marie Vignatiové.

Jak naše potomky na takové odloučení připravit?
Záleží na věku dítěte, jeho individuálních dispozicích, zralosti sociální, intelektové, fyzické a emocionální. Pokud jde o neznámé prostředí, doporučuji sdělit mu něco o tom, kam jede a co tam může zažít zajímavého, seznámit ho optimisticky s okolím. To ale nestačí. Potřebuje mít jistotu, že bude v bezpečí i bez nás rodičů! Proto podpořte důvěru dítěte a ubezpečte ho, že i vy víte, co se tam děje a že se na vás může kdykoliv obrátit, ať telefonicky, nebo prostřednictvím rozhovoru s tamním vychovatelem.

Co by děti měly vědět?
Informujte dítě i o tom, jaká nebezpečí mohou nastat. Jde o šikanu z řad vrstevníků, ale i o možnosti horší, sexuální zneužití nevyjímaje. Je smutné o tom hovořit, ale informace lze předat dívkám i chlapcům vkusně, s patřičnou opatrností a adekvátně věku.

Doporučujete vybavit děti mobilním telefonem?
Ano, doporučuji. Vedení tábora určí, kdy je nutné mobil vypnout, jako je tomu ve škole. V ostatním čase je dobrý kontakt s rodinou. I vedení tábora je tak vlastně "pod kontrolou rodičů". Myslím, že je to spravedlivé.

Co poradíte rodičům, když se dítě domáhá návratu domů?
Rodiče by měli předem zvážit, zda je zvolená varianta pobytu vhodná. Doporučuji dítě navštívit a na místě zjistit, co se s ním děje, zda jde o reakci lehce úzkostnou, kterou lze překonat, nebo jde o vážnější úzkostný stav, který může mít podklad jakýkoliv – zdůrazňuji i ten, že jde o silnější úzkostné pocity dítěte vycházející z jeho povahy. Buďte v kontaktu s dítětem i s vedoucími. Nejsem zastáncem nátlaku, aby se dítě přizpůsobilo za každou cenu. Některým dětem pobyt v táboře nevyhovuje a neměli bychom je k němu nutit. Dle mé zkušenosti zejména mladší a psychicky méně pevné děti trpí na táboře samotou.

Autor: zpracovala: lap
Související články