Lze se proti známce odvolat? | Pro ženy | Blesk.cz

Lze se proti známce odvolat?

25. června 2008 | 09:10

Blíží se konec školního roku a vy nejste spokojená s tím, jak učitel hodnotí vaše dítě. Nebo máte dokonce pocit, že si na vaše dítě zasedl. Dá se proti známce na vysvědčení odvolat?

Žádost do 3 dnů
Možná patříte mezi rodiče, kteří jsou stabilně nespokojeni s tím, jaké známky nosí syn nebo dcera domů a blížící se vysvědčení je pro vás i pro vaše dítě neodbytnou noční můrou. Možná je chyba ve vašem potomkovi, ale možná máte smůlu na neobjektivního pedagoga. Co s tím?

Pokud má rodič pochybnosti o správnosti klasifikace dítěte v jednotlivých předmětech, může se odvolat, a to do tří pracovních dnů k řediteli školy.

V případě, že žáka klasifikoval v daném předmětu ředitel školy (ředitel je vyučujícím předmětu, s jehož klasifikací rodič nesouhlasí), podává rodič odvolání ke krajskému úřadu. Nejpozději do 14 dnů by se pak mělo konat komisionální přezkoušení žáka.

Známkám se mnohdy přikládá až fatální význam.
Známkám se mnohdy přikládá až fatální význam.
Autor: SHUTTERSTOCK.COM

Co je dobré vědět
V případě, že žáka nelze z objektivních důvodů klasifikovat v 1. pololetí, žák klasifikován není a stanoví se náhradní termín hodnocení (do dvou měsíců po ukončení 1. pololetí). Není-li možné žáka z objektivních důvodů hodnotit známkami ani ve 2. pololetí, stanoví se náhradní termín hodnocení do konce září. V případě, že ani to nelze, žák klasifikován není, ale v tom případě opakuje ročník.

"V situaci, kdy je žák klasifikován stupněm 5 maximálně ve dvou nevýchovných předmětech, tedy v jiných předmětech, než jsou tělesná, výtvarná, hudební, občanská výchova apod., má právo na opravné zkoušky, a to ještě v daném školním roce, tedy nejpozději do konce srpna. Má- li žák více než dvě 'nedostatečné' (opět z nevýchovných předmětů), musí opakovat ročník," upřesňuje Mgr. Helena Müllerová z odboru vnějších vztahů a komunikace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Rodičovské ambice
Známkám se mnohdy přikládají až fatální význam. Pro někoho je tragédie, když dítě přinese horší známku než dvojku, některé rodiče trápí, že jejich potomek sotva prolézá z ročníku do ročníku, jiný otec či matka zase jen těžko zkousne dvojku na vysvědčení. Zkrátka co rodič, to jiné ambice, a co dítě, to jiné výsledky.

Téměř každý rodič si myslí, že jeho dítko má na víc. "Mohlo by to být lepší, kdyby ses víc snažil," slyší občas snad každý školák. Toto obvinění až útok ale není oprávněné. Vždyť žádný školák, na rozdíl od adolescentů, u nichž může jít o jistou formu vzdoru, nenosí špatné známky naschvál.

Autor: lap
Související články