Cesta k vysněné kariéře začíná výběrem kvalitní střední školy | Pro ženy | Blesk.cz

Cesta k vysněné kariéře začíná výběrem kvalitní střední školy

30. září 2014 | 00:00
Prezentace klienta |

S novým školním rokem řeší  tisíce žáků devátých tříd otázku (a s nimi i jejich rodiče), jak vybrat tu správnou střední školu. Zatímco budoucí studenti středních škol uvažují spíše v rovinách snů, rodiče prakticky zvažují, jak na daném typu školy jejich potomek obstojí, bude-li mít uplatnění v profesním životě a mnohdy také ekonomickou stránku studia.  

Při volbě střední školy je dobré soustředit se na některé aspekty, které mohou danou školu výrazně zvýhodnit či naopak odsunout do pozadí. O úspěšném absolvování školy a dalším studijním či profesním pokračování mohou rozhodovat i přednosti, které se nemusely při volbě zdát jako stěžejní.

Studijní materiály

Doba papírových učebnic se pomalu stává vzdělávacím pravěkem a moderní, otevřené školy nabízejí flexibilní, přístupný a jednoduchý e-learning, díky němuž mají studenti možnost se kdykoliv a kdekoliv podívat na probíranou látku, zkontrolovat si zadání domácích úkolů, popřípadě si doplnit jednoduše látku, na kterou chyběli. Ptejte, zda-li vámi vybraná škola s e-learningem pracuje.

Nejsou semináře jako semináře…  

Ať už volíte pro své děti gymnázium nebo odbornou školu, pozorně zjišťujte, zda si vaše ratolest může vybrat předměty či semináře s rozšiřující tématikou probírané látky. Mnoho škol si situaci zjednodušuje a stejné semináře jsou učeny stále dokola. Předměty tak nereagují na aktuální potřeby studentů, jsou spíše rigidním vyplněním školního vzdělávacího plánu školy. Kvalitní škola dokáže studentům vhodnou úpravou ŠVP (školní vzdělávací plán) vytvořit od prvního ročníku rozšiřující systém profilových seminářů, v rámci kterých mají studenti možnost posilovat oblasti, o které mají zvýšený zájem. Chtějte vidět školní vzdělávací plán školy a informujte se o možnosti volitelných seminářů a to nejen těch, které jsou vypisovány ve čtrvrtém ročníku.

Autor: Educanet

Výpočetní zázemí. Samozřejmost? 

V dnešní době by mělo být samozřejmostí, že střední škola během vyučovacích hodin používá vhodnou IT technologii, tablety, notebooky, interaktivní tabule či dataprojektory. Zjišťujte, zda-li školy opravdu dané vybavení mají a pokud ano, zda-li na něj nesedá pouze prach. Ve světě moderního vzdělávání jsou součástí výuky vidoeukázky, podcasty, google testy či formuláře, interaktivní prezentace či jiné multimediální pomůcky, které žáky motivují ke studiu na rozdíl od stereotypního frontálního výkladu učitele.

Kolik jich bude ve třídě?

Otázka, kterou by se rodič neměl bát položit a která by měla zaznít co nejdříve. Při počtu třiceti dětí ve třídě kvalita výuky trpí - učitel má na žáka málo času, mnoho činností kantor nemá šanci realizovat. Informujte se také o velikosti a rozdělení jazykových skupin, ne všude je samozřejmostí dělení dle úrovně studenta.

Návštěva školy, návštěva výuky

Poznávacím znamením dobré a sebevědomé školy je, že umožňuje navštívit vyučování kdykoliv se Vám to hodí. Takzvané “DOD”, dny otevřených dveří, nepředstaví ducha a ruch školy, neukážou vám pedagoga v interakci se studenty. Při výběru střední školy je velmi důležité uvědomit si, že pokud chcete, aby se váš syn či dcera chtěli učit, byli motivováni pracovat sami na sobě a dotáhnout to vysoko, je klima třídy a prostředí školy pro výběr zcela stěžejní. Chtějte vidět výuku a ptejte se například po dni ,,nanečisto”. Nejpravdivější reference vždy získáte již studentů, kteří danou školu navštěvují.

Soukromá či státní škola?

Kontroverzní otázka, která zatím nemá jasné rozřešení. Listováním katalogu školství zjistíte, že v samotné Praze funguje přibližně 200 středních škol, státních i soukromých. Je ovšem důležité při výběru řešit kvalitu školy nad kvantitou. Ne každá přeplněná státní škola či předražená soukromá školy musí být kvalitní. Další otázkou je ekonomická stránka. Někteří rodiče mohou mít strach, že nezvládnou soukromou školu finančně - podle slov ředitelky soukromého gymnázia a odborné IT školy EDUCANet Praha, Veroniky Bartošové,  se ale bojí zbytečně. I na soukromých školách existují stipendia a slevy na školném eliminující finanční náročnost studia na soukromé škole. Ne všechny soukromé školy jsou také finančně natolik náročné. Je potřeba uvědomit si, že investice do vzdělání je ta nejlepší věc, kterou pro své děti můžete udělat. Na druhou stranu se ale ptejte, proč byste měli platit a za co si vlastně připlácíte. Kvalitní a férová škola vám to ráda a dobře vysvětlí. 

Více naleznete na http://educanet.cz/

Klíčová slova: Educanet, komerční prezentace