Pátek 19. dubna 2024
Svátek slaví Rostislav, zítra Marcela
Oblačno, déšť 8°C

Pomaturitní studium jazyků: Pro koho je určeno?

Ilustrační foto
18. srpna 2009 | 19:25

 

Na telefonické dotazy ohledně pomaturitního studia cizích jazyků odpovídali 18.8. odborníci z Asociace jazykových škol a agentur ČR Alice Vondráčková a Stanislav Kára. Blesk pro vás vybral odpovědi na nejčastější typ otázek.

Na co si mám dát pozor při výběru školy?
Dobrým vodítkem při výběru školy je určitě dlouholetá zkušenost školy s pomaturitním studiem. Organizace celoročního studia je poměrně náročnou záležitostí a pokud student bude potřebovat s něčím pomoci v průběhu studia, zkušenost školy je důležitá. Dále je dobré vědět, jestli je škola členem některé z profesních asociací. Dobrý obrázek si vytvoříte i podle toho, jestli má škola na svém webu aktualizované a jasné informace, zda vám rychle odpoví na Vaše e-maily. Určitě se zeptejte, jestli vás škola připraví i k mezinárodně uznávaným zkouškám. Důležité je, aby součástí zápisu byl podrobný rozřazovací test. Při výběru školy jsou cenné také reference ze svého okolí.

Neudělal jsem maturitu, budu maturovat teď v září. Vezme mě škola na pomaturitní studium a budu mít statut studenta?
Ano, na pomaturitní studium se můžete přihlásit již nyní. Maturitní vysvědčení dodáte škole v průběhu září, statut studenta mít budete, jen pokud maturitu úspěšně složíte.

A pokud bych neodmaturoval?
Pokud by se Vám nepodařilo maturitní zkoušku složit, statut studenta byste bohužel neměl. Mohl byste však využít získaný rok času na zlepšení se v angličtině, protože znalost jazyka je dnes stejně podmínkou pro získání dobrého zaměstnání.

Dokončila jsem nyní VOŠ. Můžu studovat pomaturitní studium?
Ano, ale bez statutu studenta.

Jsem po mateřské dovolené a potřebuji dobrou znolost AJ do zaměstnání. Zaujalo mne pomaturitní studium intenzitou a dopoledními časy. Je takové studium vhodné i pro mne?
Ano, určitě. Školy přijímají na pomaturitní studium i „starší“ studenty., opět bez statutu studenta. Navíc u pomaturitního studia jako celoroční intenzivní formy studia jazyka vychází nejlepší poměr kvalita – cena. Určitě se toho nemusíte obávat, ve skupině bývají vždy cca 2-4 starší studenti.
Mám podanou přihlášku na VŠ a čekám na výsledky. Pokud nebudu přijatý, chtěl bych chodit na jazykové pomaturitní studium Jak mám postupovat?
Ke studiu se můžete přihlásit již nyní, jen tak budete mít záruku, že vybraná škola bude mít ve vaší pokročilosti ještě volná místa. V každém případě se ale informujte, zda škola při přijetí na VŠ vrací 100% uhrazené částky. U většiny škol tomu tak je.

Alice Vondráčková
Autor: Hana Farkašová

Odpovídala: Alice Vondráčková

Dočetl jsem se, že některé školy garantují složení zkoušky, např. FCE a pod. Jak mi to škola může zaručit?
Zaručit složení zkoušky žádná škola nemůže. Ve většině jazykových škol ale probíhá v rámci pomaturitního studia příprava k těmto zkouškám, v posledních 3 měsících velmi intenzivní. Součástí přípravy je i několik testovacích dnů stejného formátu, jako mají tyto zkoušky. Studenti, kteří v těchto zkušebních testech opakovaně uspějí pak samozřejmě dostávají od školy doporučení k tomu, aby si zkoušku zaplatili. Naopak studentům, kteří ve zkušebních testech opakovaně neuspějí, škola doporučení ke zkoušce nedá.

Jak zjistím, že jazyková škola může poskytovat pomaturitní studium?
Jazyková škola musí být zařazena do Přílohy č. 1 vyhlášky č. 322/2005 Sb., všechny školy si můžete ověřit na webových stránkách www.msmt.cz.
Jaký je rozdíl mezi akreditovanou a neakreditovanou školou?

Žádná akreditace škol Ministerstvem školství v rámci pomaturitnícho studia neexistuje. Škola může být pouze zařazena ve vyhlášce ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Něco jiného jsou potom certifikace škol od různých nezávislých subjektů, zahraničních institucí apod., příkladem může být certifikace kvality apod., které však nemají s pomaturitním studiem nic společného.

Mezinárodní zkoušku skládám na škole, kde jsem absolvoval pomaturitní studium?
Ne, škola může studentovi pomoci s přihláškou na Cambridgeské zkoušky , ale samotné zkoušky se skládají většinou na British Council (Britská rada). Veškeré informace o termínech a požadavcích na jednotlivé stupně zkoušek najdete na www.britishcouncil.org

Jaké jsou povinnosti studenta a má rodič šanci získat informace o studijních výsledcích?
Povinnosti studenta jsou srovnatelné s povinnostmi na střední škole, tedy student musí plnit studijní úkoly stanovené studijním plánem a mít pravidelnou docházku. Rozdíl je v tom, že studenti pomaturitního studia jsou již plnoletí a za svoje studium si zodpovídají sami. Škola tedy nikoho jiného než studenty o studijních výsledcích informovat nemusí a v podstatě ani nemůže. Může ale nastat situace, kdy rodiče svému dítěti pomaturitní studium hradí a chtějí být o průběhu studia informováni. V takovém případě doporučuji domluvit se za přítomnosti studenta v kanceláři školy na pravidlech.

Jak mi škola zaručí kvalitní studium?
Kvalitní jazyková škola poskytuje studium na základě podrobného studijního plánu. Ten se u jednotlivých škol může lišit. Je tedy důležité, aby lektor postupoval podle studijního plánu, aby v průběhu studia probíhalo pravidelné testování s jasně danými pravidly, aby byla škola schopná v případě nemoci lektora zajistit odpovídající zástup atd. Tyto a další podrobnosti studia by si měl zájemce nechat vysvětlit v kanceláři školy, kam si zajde osobně, aby se mohl podívat i do tříd, ve kterých bude studium probíhat. Zcela zásadní podmínkou úspěšného studia je však především motivace studenta.

Jak je možné, že se výše školného tak liší u jednotlivých škol?
Může jít o kombinaci několika faktorů. Zaprvé jde o to, kdo je zřizovatelem dané školy, tedy zda jde čistě o soukromou školu nebo o příspěvkovou organizaci, která získává dotace od zřizovatele. Zadruhé hraje velkou roli počet studentů ve skupině. Je rozdíl, zda škola otevře kurz pro 8 nebo 18 zájemců. U některých škol jsou v ceně zahrnuty i studijní materiály a i některé doplňkové aktivity. Dále už často hraje roli marketing té které školy. Cena by tedy určitě neměla být hlavním kritériem výběru, vždy si zjistěte detailní podmínky, za kterých škola studium nabízí.

Stanislav Kára
Autor: Hana Farkašová

Odpovídal: Stanislav Kára

Autor: fah
Diskuse ke článku
.
Související články