Sobota 30. září 2023
Svátek slaví Jeroným, zítra Igor
Oblačno, déšť 21°C

Velká soutěž Blesku pro ženy o 175 000 Kč

Archív
30. srpna 2010 | 11:49

Hrajte s tišteným Bleskem pro ženy celkem o 175 000 Kč. Každý týden soutěžte – každý týden vyhrávejte. Soutěž je rozdělena na tři samostatná soutěžní kola, v každém z těchto kol se hraje o rozdílnou částku.

Každé z kol bude v jiném čísle BPŽ (kola budou následovat vždy s týdenním odstupem).

V prvním soutěžním kole hrajeme o 25 000 Kč.
V druhém soutěžním kole hrajeme o 50 000 Kč.
V třetím soutěžním kole hrajeme o 100 000 Kč.

První kolo soutěže probíhá v časopisu Blesk pro ženy č. vydání 35, v období od 30. 8. 2010 (00:00 hod.) do 5. 9. 2010 (24:00 hod.), kde je uveřejněna první soutěžní otázka.

Druhé kolo soutěže probíhá v časopise Blesk pro ženy č. vydání 36, v období od 6. 9. 2010 (00:00 hod.) do 12. 9. 2010 (24:00 hod.), kde je uveřejněna druhá soutěžní otázka.

Třetí kolo soutěže probíhá v časopise Blesk pro ženy č. vydání 37, v období od 13. 9. 2010 (00:00 hod.) do 19. 9. 2010 (24:00 hod.), kde je uveřejněna třetí soutěžní otázka.

Na soutěžní otázky odpovídejte formou SMS. Počet SMS z jednoho telefonního čísla není omezen.

SMS odesílejte ve tvaru:
PENIZEmezeraODPOVĚĎmezeraJMÉNOmezeraPŘIJMENÍmezeraADRESAmezeraPSČ
Domníváte se, že správná odpověď se skrývá pod písmenem C, pak vaše odpověď bude vypadat takto

Příklad: PENIZE C EVA NOVAKOVA HLAVNI 5 PRAHA2 120 00
Vaše odpověď odesílejte na číslo 907 99 09

Platí pro SMS zprávy odeslané výhradně mobilním telefonem. Cena jedné SMS zprávy je 9 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory v ČR. Soutěž provozuje a technicky zabezpečuje RINGIER ČR a.s. www.premiumservices.cz.

SMS zpráva musí být doručena v rozmezí soutěžního období jednotlivých kol. Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS do systému pro příjem zpráv, provozovaného společností RINGIER ČR a.s. Do soutěže budou zařazeny pouze odpovědi obsahující správnou odpověď na soutěžní otázku. SMS zaslané po skončení soutěžního období nebudou zařazeny do soutěže. Do soutěže nebudou zařazeny SMS odeslané prostřednictvím internetových SMS portálů.

V každém kole vyhrává soutěžící, jehož SMS zpráva byla ze všech SMS zpráv obsahujících správnou odpověď doručena jako tisící v pořadí. O výhře bude soutěžící informován zpětnou SMS zprávou.

V případě, že nebude v některém ze soutěžených kol doručeno tisíc SMS zpráv se správnou odpovědí, vyhrává soutěžící, kterého SMS zpráva byla doručena jako poslední se správnou odpovědí.

Soutěžící, který vyhraje v jednom kole, se již nemůže zúčastnit následujících kol soutěže.

V případě, že se soutěžící, který již vyhrál v jednom kole a dále se zúčastňuje následujících, nemá nárok na vrácení nákladů na SMS zaslaných v tomto období.
Zaslané SMS se mezi jednotlivými koly nesčítají ani jinak nekumuluji. Každé soutěžní kolo je chápáno jako samostatná soutěž.

Podmínkou získání příslušné výhry je osobní převzetí výherní částky v sídle společnosti RINGIER ČR a.s. včetně pořízení a publikace fotografií z předání ceny v časopise Blesk pro ženy.

Každému výherci v jednotlivém kole bude předán certifikát potvrzující výhru. S tímto certifikátem proběhne focení výherců a následné otištění v Blesku pro zeny. Výhra bude výherci předána v sídle společnosti Ringier CR a.s.

Ceny budou předány nejpozději do 1 měsíce od ukončení celé soutěže (tj. po ukončení třetího kola).

Výherci budou kontaktováni marketingovým oddělením a pozváni k předání výhry v předem stanoveném terminu. Nevyzvedne-li si výherce cenu, či neposkytnou-li součinnost k tomu aby jim ceny mohly být řádně předány nejpozději do 2 týdnů ode dne oznámení jména výherce, propadají ceny ve prospěch organizátora soutěže.

V případě nejasností prosím pište na adresu mobil@ringier.cz.

Organizátorem soutěže je společnost RINGIER ČR a.s.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18-ti let. Účastí v soutěži se všichni účastníci soutěže zavazují dodržovat i její pravidla.

Účastí v soutěži dále projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména, bydliště a fotografie včetně fotografie z předání ceny v časopise Blesk pro zeny v případě výhry, dále dává souhlas s tím, že společnost RINGIER ČR a.s. je oprávněna zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka soutěže poskytnuté v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a adresa, eventuelně jiné účastníkem soutěže sdělené kontaktní údaje za účelem realizace soutěže, a to na dobu neurčitou, k zajištění účasti soutěžícího v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám společnosti RINGIER ČR a.s. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat.

Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na cenu. V případě potřeby si organizátor vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Organizátor si dále vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti RINGIER ČR a.s. a jejich rodinní příslušníci.

Autor: red, amp
Diskuse ke článku
.
Video se připravuje ...