SPOTŘEBITEL: Poškození majetku | Pro ženy | Blesk.cz

SPOTŘEBITEL: Poškození majetku

17. října 2008 | 08:16

Promáčený strop, zničené podlahy nebo nevítaná návštěva zloděje. Správné pojištění sice škodám nezabrání, ale zmírní finanční ztráty, které při tom mohou vzniknout.

Když se přírodnímu živlu postaví do cesty váš byt nebo dům, určitě ho neušetří. Po spoušti, je potřeba nejen uklidit, ale pokud máte majetek pojištěný, také nahlásit škody.

Co všechno se může stát?

Důležité je umět pojmenovat konkrétní škodu. Mezi pojistné události, na které pamatuje pojištění majetku, patří škody způsobené například přírodními živly, jako jsou vichřice nebo záplavami, anebo nečekanými událostmi – požárem, výbuchem a podobně.
Kromě toho mohla nastat škoda na zařízení domácnosti. Například kolizí elektoromotorů, nebo domácích spotřebičů. Svoje místo v řadě pohrom mají i škody způsobené krádeží nebo loupežným přepadením, havárie některých zařízení, živelní poškození stavby nebo jiné poškození okolního majetku.

Plameny šlehají z veliké kůlny.
Plameny šlehají z veliké kůlny.
Autor: HZS Domažlice

Nahlášení škody
V zásadě platí, že pojistnou událost, na které se vztahuje vaše pojištění majetku, můžete nahlásit několika způsoby. Samozřejmě záleží na tom, jaké možnosti nabízí konkrétně vaše pojišťovna. Nejrychlejší formou je telefonické nahlášení události do střediska škod,do centra služeb zákazníkovi, případně v call centru nebo jiném kontaktním středisku. Při komunikaci se zodpovědným pracovníkem je zapotřebí řídit se jeho instrukcemi a společně s ním vyplnit tiskopis pro nahlášení vzniké škody. Zároveň by vás měl tento pracovník informovat o dalším potřebném postupu včetně toho, jaké tiskopisy a dokumenty budete muset zdokumentovat a doručit pojišťovně.

Pokud se rozhodnete situaci řešit prostřednictvím pošty, je nutné mít s sebou tiskopis z pojišťovny, který vyplněný a podepsaný zašlete poštou. Pokud jde o zmíněné tiskopisy, bývají zpravidla dostupné na webových stránkách pojišťoven, odkud si je můžete stáhnout, vytisknout je a vyplnit. Případně poproste pracovníka pojišťovny, aby vám ho zaslal e-mailem na vaši adresu. Můžete také přijít osobně do pobočky, vyplnit tiskopis, podepsat ho a odevzdat.

Všechno si vyfotografujte
Jakoukoli vzniklou škodu byste měla do budoucna zdokumentovat nejen pro sebe, ale také pro potřeby pojišťovny. To znamená, že když máte zničenou střechu nebo zavalené auto, pořiďte si snímek. Čím kvalitnější fotoaparát, tím lépe, aby nenastaly žádné pochybnosti. V praxi však platí (a to nejen při škodách většího rozsahu), že pracovníci pojišťovny si budou chtít osobně prohlédnout poškozený majetek nebo věci. Může se také stát, že obhlídku mude moct likvidátor vykonat až několik dní po události. Tehdy se vypácí počkat a nedělat unáhlené opravy, které by mohly ovlivnit výši poskytnutého plnění, tedy sumy, kterou vám pojišťovna vyplatí. Před jakýmikoli úpravami se raději poraďte s likvidátorem, který vám je může buď schválit, anebo případně doporučí, abyste s nimi raději počkala.

Přírodní živel si nevybírá. Může zničit všechno, na co přijde.
Přírodní živel si nevybírá. Může zničit všechno, na co přijde.
Autor: SHUTTERSTOCK.COM

Výše pojistného, tedy částka, kterou za pojištění zaplatíte pojišťovně závisí na:

- výši pojistné částky, na kterou jste se pojistila, nebo limitu plnění.
- místě, kde se váš majetek nachází. Při stanovení pojistných sazeb se může brát v úvahu rozdílná rizikovost jednotlivých měst a obcí.
- míře rizika vzniku povodně nebo záplavy v místě, kde se váš dům nebo byt nachází.
- možnosti podílet se na úhradě vzniklých škod. Znamená to, že v případě škody zaplatíte smluvenou částku (obvykle 2000 kč) a pojišťovna doplatí zbytek
- úrovni zabezpečení domácnosti. Pojišťovny často požadují minimálně bezpečnostní zámek.
- četnosti placení pojistného. Zvýhodněna je roční frekvence placení pojistného.
- bonusech. Pojišťovny přiznávají bonusy obvykle za bezškodní průběh po několika letech, nebo pro ty klienty, kteří mají od jedné pojišťovny více produktů.

Novinky ze světa pojištění

Dětské úrazy ve školách jsou stále častější
Jednou z nejčastějších příčin dětských úrazů jsou zranění ve školách. Jejich počet dlouhodobě roste. V případě úrazu může poškozený po škole vymáhat i milionové odškodné, které může ohrozit fungování instituce. U dětí do 14 let dochází až u třetiny případů ke zraněním při sportu. Druhou nejčastější příčinou jsou úrazy vzniklé ve školách, a to až v pětině případů. Školy se proti vymáhaným náhradám mohou bránit uzavřením pojištění. Pro školu s 200 žáky se přitom dá pořídit za méně než 17 korun na den.

Pojištění on-line
Některé pojišťovny mají dobré zkušenosti s pojištěním on-line přes internet, proto se rozhodly rozšířit své služby i o pojištění prostřednictvím telefonu. Klient zavolá na zelenou linku pojišťovny, operátor se ho vyptá na všechny potřebné údaje a pojištění s klientem uzavře, následně operátor sjedná schůzku s regionálním zástupcem pojišťovny, a ten klientovi zanese hotovou smlouvu v požadovaném čase k podpisu. V některých případech ještě týž den, kdy se klient na pojišťovnu telefonicky obrátil.

Autor: Daniela Milesová, vin
Související články