Pondělí 24. června 2024
Svátek slaví Jan, zítra Ivan
Polojasno 24°C

Soutěžte o plastickou operaci zdarma na klinice MUDr. Doležala!

www.plastikapraha.cz
13. září 2010 | 00:00
Prezentace klienta |

Milé dámy, zúčastněte se soutěže o plastickou operaci zdarma od předního plastického chirurga MUDr. Tomáše Doležala. Podělte se s námi o příběh, který Vás dovedl až k úvahám o plastické operaci.

Každý měsíc vyhrává nejzajímavější Vámi zaslaný příběh. Více informací o avizované soutěži naleznete na webu www.plastikapraha.cz Soutěž startuje již 1.9.2010!

MUDr. Tomáš Doležal

MUDr. Tomáš Doležal se dlouhodobě věnuje oboru plastické chirurgie a patří ke špičkovým odborníkům v tomto oboru nejen v České republice.
Odborný školitel firmy Allergan v oblasti prsních implantátů Natrelle, dříve McGhan.

Vzdělání

Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství v Praze.
V roce 1996 složil atestaci I. stupně v oboru chirurgie. Atestaci v oboru plastická chirurgie získal v roce 2001 a následně mu byla udělena licence České lékařské komory v oboru plastické chirurgie.

Odborná praxe

Po promoci v roce 1991 pracoval na očním oddělení nemocnice Kladno, od roku 1993 na II. Chirurgické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V letech 1996 - 2002 pracoval na oddělení plastické chirurgie Ústavu lékařské kosmetiky Praha a v rámci dlouhodobých stáží na Klinice plastické chirurgie FNKV.
Absolvoval odborné stáže v USA, Anglii, Rakousku, Německu, Švédsku, Itálii a Řecku.

Členem ISAPS:
The International Society
Of Aesthetic Plastic Surgery

Rozhovor s předním plastickým chirurgem MUDr. Tomášem Doležalem


1) Pane doktore, víme o Vás, že máte velké umělecké nadání, přivedla Vás tato inspirace až k plastické chirurgii?

Svým způsobem asi ano a určitě to mělo vliv na výběr lékařského oboru, kterému se věnuji. Mou původní představou a touhou bylo vystudovat školu s výtvarným zaměřením a dále pak pracovat jako výtvarník. Nakonec jsem se ale rozhodl pro medicínu a v podstatě již od prvního ročníku, kdy jsem měl možnost brigádně pracovat na operačních sálech plastické chirurgie, jsem věděl, že bych se jednou tomuto oboru chtěl věnovat. Spatřoval jsem v něm spojení medicíny, kterou jsem studoval a možnosti uplatnit výtvarné nadání. Cesta k této profesi nebyla jednoduchá, ale nakonec se mi to podařilo. Splnil se mi tak můj sen a ve své práci jsem tak našel uspokojení, že mohu dělat to, co mne maximálně naplňuje.

2) Promítá se tedy estetické cítění snoubené s uměleckou představou do Vaší profese?

Věnuji se estetické chirurgii a samo slovo napovídá, že tento obor musí být spojen s určitým estetickým cítěním. Na výsledek každé operace má nesporně veliký vliv představivost a estetické cítění chirurga, který operaci provádí. Je to asi podobné, jako když sochař má před sebou neopracovaný kus kamene, tak musí mít jasnou představu toho, čeho chce dosáhnout a jak by měl výsledek vypadat. A v tom, jak bude výsledná socha vypadat, hraje opět nespornou roli představivost a výtvarné cítění onoho sochaře.

3) Jak dlouho se věnujete oboru plastické chirurgie?

Již v době, kdy jsem pracoval na první atestaci z oboru obecné chirurgie, jsem jako asistent pomáhal při plastických operacích a v rámci stáží na klinice plastické chirurgie jsem měl možnost tento obor postupně hlouběji poznávat. Po atestaci jsem začal pracovat na oddělení plastické chirurgie Ústavu lékařské kosmetiky a v rámci dlouhodobých stáží na Klinice plastické chirurgie na Vinohradech, kde jsem pracoval asi šest let do složení atestace z oboru plastické chirurgie. Poté jsem si, po udělení licence České lékařské komory, otevřel svou soukromou praxi, kterou nyní provozuji desátým rokem. Celkem se tomuto oboru tedy věnuji asi šestnáct let.

4) Jaké estetické zákroky provádíte? Které z nich nejčastěji?

Provádíme celé spektrum esteticko-chirurgických operací. V naprosté většině se jedná o operace prsů, a to jak zvětšení, zmenšení či modelace prsů. Dalším nejčastějším zákrokem, který provádím, je operace nosu.

5) Před každou operací podstupují pacientky osobní konzultaci, při níž jste nejen doktorem, ale i psychologem. Vždy přistoupíte na přání pacientky? Odmítnete některé úplně?

Ke každé pacientce je potřeba přistupovat individuálně a je nutné věnovat konzultaci dostatečný čas, abych byl schopen dobře vycítit její potřeby. Pokud jsou ovšem představy pacientky nereálně nebo se vymykají mnou stanoveným mantinelům (např. pokud pacientka žádá nepřiměřené zvětšení poprsí), pak musím takovou klientku odmítnout a doporučit na jiné pracoviště.

6) Když se teď trochu zaměříme na plastickou operaci prsou, v jakém cenovém rozmezí se pohybuje např. zvětšení pomocí implantátů? Jaké jsou nejvhodnější adeptky a jaká jsou rizika spojená s tímto zákrokem?

Cena za tento zákrok se může pohybovat v poměrně velkém cenovém rozmezí, jelikož se odvíjí od ceny implantátů, které závisí na typu a výrobci. Kompletní cena za operaci se v průměru pohybuje okolo 30 tisíc, cena implantátů pak zhruba od 25 do 45 tisíc. Zvětšení prsů podstupují nejčastěji klientky od 20 do 35 let, ale nejsou výjimkou i pacientky vyšších věkových skupin. Zvětšení prsů totiž v mnoha případech neřeší pouze samotnou velikost, ale i povolení prsů. Specifickou komplikací tohoto zákroku může být vytvoření tzv. kapsulární kontraktury, tedy výrazné projevení v okolí implantátu, v jehož důsledku muže dojít k zatvrdnutí prsu až změně jeho tvaru. K této komplikaci však dochází, vzhledem k celkovému počtu provedených operací, velice zřídka.

7) Tento obor se neustále modernizuje a vyvíjí. Kde čerpáte náměty k vytvoření dokonalejších linií lidského těla? Zúčastňujete se odborných seminářů? Kde probíhají?

Je samozřejmostí, že i estetická chirurgie se jako ostatní obory vyvíjí a to co platilo před lety, je v současnosti zastaralé a již se nepoužívá. Proto je zcela nezbytné se neustále zajímat o nové trendy a zúčastňovat se pravidelně odborných setkání. Tyto semináře a kongresy jsou většinou na mezinárodní úrovni, a proto je často nutné cestovat do zahraničí.

8) Čím dál více se objevují i zájemci mužského pohlaví, o jaké zákroky se v tomto případě nejčastěji jedná?

Je pravda, že zájemců o estetické operace z řad mužů neustále přibývá. Většinou se jedná o klienty, kteří mají zájem v mladším věku o operace nosu či odstálých boltců nebo ve vyšším věku o operace řešící problémy spojené se stárnutím, tedy hlavně operace očních víček, operace obličeje a transplantace vlasů.

9) Svoji práci jste mimo jiné prezentoval i v pořadu Mladší o pár let - lišil se průběh operací nějak od toho běžného?

Zcela jistě ne. Průběh těchto operací byl od počáteční konzultace až po úplné zahojení zcela stejný, pouze s rozdílem přítomnosti televizních kamer, které však nijak nebránily v běžném postupu.

10) Co vše zahrnuje pooperační péče a jak se dále o své pacienty staráte?

Ve většině případů zůstávají pacienti hospitalizováni na lůžku 1 – 2 dny po operaci, kde mají nepřetržitou péči a jsou pod lékařským dohledem. Poté jsou po převazu propuštěni do domácího ošetření. V případě jakýchkoli nenadálých komplikací jsem plně k zastižení na svém mobilním telefonu. Dále pacienti dochází na pravidelné kontroly na ambulanci kliniky až do úplného zhojení. Poté jsou i nadále kontrolováni v delších časových intervalech a v případě jakýchkoli obtíží mohou přijít kdykoli.

11) Mnoha lidem plníte vytoužené sny a očekávání, navracíte jim sebevědomí, jaký je to pocit?

Krásný …dá se to velice těžko vyjádřit slovy, ale je to každopádně ta nejlepší odměna za dobře odvedenou práci.

12) Stává se, že se k Vám spokojení pacienti po letech vrací a konzultují další korekce/úpravy?

Ano, stává se to velice často, jelikož s věkem dochází k dalším změnám, které chce klientka vyřešit a pokud byla s operatérem spokojena a našla v něm důvěru, pak se na něho ráda obrátí znovu.


Na závěr pane doktore, bych Vám chtěla poděkovat jménem pacientek za skvěle odvedenou práci plastického chirurga, kde promítáte své výtvarné nadání do krásy lidského těla.


Více informací naleznete na www.plastikapraha.cz

Klíčová slova: komerční prezentace, inzerce
Diskuse ke článku
.