Písmenka pod parou | Pro ženy | Blesk.cz

Písmenka pod parou

19. září 2008 | 15:00

Pod vlivem alkoholu klesá schopnost sebekontroly a více vystupuje na povrch nevědomá a skrytá složka vaší osobnosti. Můžete pak snadněji oddělit vlastní zrno od plevy…

Už jste někdy zkoumali svoje "opilá písmenka"? Stačí napsat pár řádeček, jste-li právě v příjemně pohrouženém stavu a pak to srovnat s vaším běžným rukopisem.

Něco pro skeptiky
Takový pokus je krásným dokladem, že ani extrémní podmínky, jakými je třeba opilost, nedokážou smazat naše základní charakterové vlastnosti. Každý laik ví, že je-li člověk rozhněvaný nebo velmi sklíčený, nevidíme jeho pravou tvář. Že nálady a okolnosti mohou obraz člověka pozměnit. Vždy ale jen přechodně a vždy jen částečně. Hněv mírného člověka bude za všech okolností vypadat jinak, než hněv rozeného vzteklouna, stejně tak i smutek člověka svým založením veselého vypadá jinak než u melancholika. A ani v opilosti, kdy mnozí vyvádějí jako smyslu zbavení, neztrácí písmo základní rysy povahy. Naopak znaky, které zůstávají zachovány, ukazují, čím je tvořeno jádro naší osobnosti...Pozor na přetvářku - rukopisy 1
Vidíme, že ve stavu střízlivosti i opilosti je pro toto písmo charakteristická jistá ostrost a pichlavost, způsobená zejména ráznými vertikální tahy a silným sklonem vpravo. Aktivita, energičnost, vnitřní nespokojenost, nepoměr mezi chtěným a možným a potřeba překonávat sama sebe patří k jádru této osobnosti. V experimentu zaujme na první pohled velká změna v provedení podpisu. Za střízliva je podpis položený doprava, menší, učesaný a končí jemnou vlnovkou připomínající podanou ruku. V opilosti je podpis mnohem výraznější, hranatější, kolmější a koncový tah symbolizuje spíše zeď než měkkou dlaň.
Opilost nám zde odhaluje, že tato dívka pravděpodobně není vždy a za všech okolností milá a vstřícná, jak se snaží předstírat. Více než její přirozenost je to naučený postoj, autorka má sklony k přetvářce.

Zbytečné zábrany - rukopisy 2
Druhá dvojice rukopisů od další pisatelky vykazuje na první pohled v obou případech nápadnou nespojitost, rozkolísanost sklonu, velké mezery mezi řádky i jednotlivými písmeny, minimum vertikálních tahů. Z toho můžeme usuzovat na stálé charakterové vlastnosti typu jisté komplikovanosti, instinktivní opatrnosti a nejistoty, dále na dobré analytické a teoretické myšlení, přílišnou skromnost, větší zábrany a potřebu stálých citových vazeb. Při opilosti zábrany slábnou, písmo se zvětšuje, sílí též výrazně tlak. V projevu roste odvaha, sebejistota, hloubka prožívání a s tím i náruživost a vášnivost. Zmíněné kmenové vlastnosti zůstávají i zde bez výraznějších změn. Obě ukázky písma jsou si v tomto případě velmi podobné, pisatelka je tedy pravděpodobně autentická a pod vlivem alkoholu si jen více troufá.

GRAFOLOGICKÁ PORADNA


Eva Kubová, DiS.
kubova@freenet.de

 

Eva Kubová, DiS., grafoložka
Eva Kubová, DiS., grafoložka
Autor: ABL, ANC

Dá se grafologie porovnávat s psychologickými testy?
Grafologie je velmi spolehlivou psychodiagnostickou metodou. Pokud je k dispozici několik rukopisů dané osoby, nejlépe z různých situací či životních období, pak je dokonce výrazně nižší možnost zkreslení, než u běžného psychologického testu, kdy víte, že právě teď jste zkoumáni. Navíc každý test se zaměřuje jen na určitou oblast, vlastnost či schopnost. Rukopis naproti tomu poskytuje velmi komplexní obraz, je zcela neopakovatelným a jedinečným výtvorem. Ve škole se učíme psát všichni stejně a přesto se naše písmo tak individualizuje, že nenajdeme na světě dva zcela totožné rukopisy, dokonce ani u dvojčat.

Jak se dělá grafologický rozbor a co může odhalit?
Práce s rukopisem je velmi systematická a přísně logická, podléhající řadě daných pravidel. »Dojem«, který písmo vyvolává, musí grafolog podložit analytickými důkazy v mnoha rovinách. A není to ani tak, že když někdo píše doleva, je citově chladný. Možná je to první "stopa", je-li pravák. Abychom ale mohli něco takového tvrdit, je potřeba najít celou řadu dalších »indícii«. Kvalitní rozbor vyžaduje hodiny, někdy i dny tvrdé práce. Pak teprve docházíme k závěrečné syntéze, která podléhá běžné logice jiných věd. Grafolog může velmi přesně poznat, zda jste emocionální nebo racionální člověk, melancholik nebo flegmatik, vztekloun nebo nafoukanec, zda se lépe uplatníte v práci, kde je potřeba pečlivost a přesnost nebo spíše tam, kde si cení nových nápadů. V rukopise se odráží i vaše sebehodnocení, způsob jednání s lidmi apod.

Co grafolog nedokáže?
Grafolog není věštec, proto je pro něj důležité znát mnohá fakta. Čím více jich zná, tím dále může ve svém rozboru jít. Budete-li chtít grafologa »napálit«, podaří se vám to podobně, jako když budete u lékaře šikovně simulovat. Z písma např. není možné zjistit váš věk. Je tomu tak proto, že v rukopisu se odráží věk psychický nikoliv fyzický. Grafolog nepozná, zda někdo pije, krade nebo bije svou ženu. V písmu to bude pravděpodobně vypadat »jen« jako sklony k závislosti, impulzivitě a agresivitě. Grafolog o vás neodhalí vše, ale to, co zjistí, je velmi spolehlivé.

Autor: Eva Kubová