Dny slunce bez rizika | Pro ženy | Blesk.cz

Dny slunce bez rizika

4. června 2008 | 07:10

Chcete znát svůj fototyp a vědět, jak se před škodlivým UV zářením spolehlivě chránit? Pak určitě využijte projektu "Dny slunce bez rizika".

Slunce nám dává chuť do života a přispívá k dobré náladě. Také je nezbytné k syntéze vitaminu D, který naše tělo potřebuje. Pomáhá absorpci vápníku, formuje a udržuje naše kosti zdravé. Opálená pokožka nám zvedá sebevědomí a člověk se cítí tak nějak lépe.

Slunce nám prospívá, ale i škodí!

Jak se chránit?

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Používání prostředků s ochrannými faktory proti UV záření vyžaduje dodržování určité strategie, která zajistí dostatečnou ochranu, jež je deklarována na příslušném balení. V zásadě platí, že prostředek nanášíme na kůži v dostatečném množství alespoň 20 minut před pobytem na slunci a tuto aplikaci podle druhu prostředku a chování na slunci pravidelně během dne opakujeme. Při koupání je nutné nanášet prostředky označené jako water-resistant každých 40 minut a water-proof každých 80 minut. Možná se ptáte, proč by se měl člověk chránit před UV zářením pod vodou? To je ale školácká chyba, voda proti ultrafialovému záření dostatečně nechrání. I bez koupání opakujeme aplikaci ochranného prostředku každé 2 hodiny, faktor totiž odplavuje pot a některé chemické faktory ztrácejí při přeměně ultrafialových paprsků na teplo své ochranné vlastnosti.

Stoupáme-li do hor, s každými 300 metry se zvýší intenzita ultrafialového záření o 4 %, se zvýšením dávky záření musíme počítat také při odrazu od vodní hladiny nebo sněhu. S přibližujícím se rovníkem stoupá dávka UV záření – např. ve srovnatelné nadmořské výšce na polárním kruhu je množství ultrafialového záření při jasném slunečném dnu ve stejnou denní dobu a ročním období 5krát nižší než v tropické oblasti.

Všechny tyto výše uvedené parametry spolurozhodují o volbě intenzity ochranného faktoru, dále přihlížíme i k tomu, jaký fototyp daný jedinec má. Je třeba upozornit, že děti do 1 roku nevystavujeme ultrafialovému záření vůbec. Vyplývá to ze zkušenosti s dětskou kůží, která je citlivější a snadno se spálí. Navíc v poslední době bylo vědecky prokázáno, že pigmentových névů přibývá po vystavení se ultrafialovému záření v útlém dětství. Zvýšený počet névů zvyšuje riziko vzniku maligního melanomu, a proto je bezpodmínečně nutné děti před UV zářením ochránit.

Několik našich rad na závěr:

* informujte se o svém fototypu
* neopalujte se mezi 11. a 15. hodinou
* chraňte kůži oděvem, noste pokrývku hlavy
* vyvarujte se jednorázového i opakovaného spálení sluncem
* používejte během dne opalovací ochranné krémy - aplikujte 20 min před vystavením se slunci, natírejte se každé 2 hodiny
* navštivte dermatologa 1x ročně k vyšetření znamének

NÁŠ TIP

Dny slunce bez rizika
Dny slunce bez rizika
Autor: archiv

Laboratoře VICHY ve spolupráci s vybranými partnerskými lékárnami organizují již osmý ročník osvětového edukativního projektu DNY SLUNCE BEZ RIZIKA.

DNY SLUNCE BEZ RIZIKA navazují na celosvětové edukativní aktivity Laboratoří VICHY. Cílem projektu je zvýšit povědomí široké veřejnosti o možných rizikách slunečního záření a doporučit vhodné chování na slunci.

Projektu, který proběhne ve dnech od 4. do 6. června se účastní letos více než 100 lékáren z celé České republiky. Informace o nebezpečí slunečního záření a poradenství o vhodné ochraně před tímto zářením bude podávat odborník na danou problematiku – speciálně vyškolený lékárník.

Z výsledků epidemiologické studie z roku 2007 s cílem diagnostikovat a zvýšit povědomí o péči o pokožku, získané z Center zdravé pokožky, vyplývá, že hlavní obavou českých žen při sluneční expozici je rakovina kůže (55%), pak spálení kůže (45%) a v neposlední řadě předčasné stárnutí kůže (42%). Pouze 18% žen používá vysoký ochranný faktor (SPF).

Průběh poradenství v lékárně: lékárník poskytuje zdarma na vyhrazeném a dobře označeném místě informace týkající se nebezpečí slunečního záření a jeho vlivu na kůži. Zájemcům určí fototyp a na základě toho i vhodné chování a efektivní ochranu při dané intenzitě slunečního záření. Každý účastník obdrží informační materiály s vlastní diagnostikou.

Odbornými garanty projektu jsou Česká dermatovenerologická společnost a Česká lékárnická komora.

Seznam partnerských lékáren projektu je po dobu konání akce k dispozici na telefonní infolince 222 193 777.

Bližší informace k akci včetně seznamu lékáren
na stránkách www.dnysluncebezrizika.cz.

Autor: zpracovala: lena
Související články