Vzdělanější lidé žijí déle | Pro ženy | Blesk.cz

Vzdělanější lidé žijí déle

11. března 2008 | 14:54

Překvapivou souvislost mezi vzděláním a délkou života objevili lékaři z Harvardské univerzity

Délka života se v posledních desetiletích výrazně zvětšila, ale ne každý z nás se dočká stejně vysokého věku. Podle amerických odborníků vyjma řady dalších faktorů hraje klíčovou roli míra dosaženého vzdělání. A čím vyšší, tím je průměrný život delší. Na lékařské fakultě Harvardské univerzity pak prokázali, že osoby chodící do školy maximálně dvanáct či méně let žijí výrazně kratší život než ti, kteří po střední absolvují alespoň pár let na vysoké. "Velmi rádi si myslíme, že když je naše země stále zdravější, těží z toho každý," tvrdí jeden z autorů profesor David Cutler z Harvardu. Podle něj v posledních letech vědci soustředili pozornost především na posuzování úmrtnosti vzhledem k socio-ekonomickému statusu lidí, ale málokdo si také všímal, jaký vliv na mortalitu má vzdělání. Z analýzy výsledků harvardské studie vyplynulo, že výrazně delší život mají dnes především ti lidé, kteří strávili ve škole více než dvanáct let života. Naopak u osob s nižším vzděláním je průměrná délka života ustálená a příliš v posledních letech neroste. Závěry studie byly publikovány v odborném časopise Health Affairs.

Autor: Famous
Související články