Jak dobře znáte svůj mozek? | Pro ženy | Blesk.cz

Jak dobře znáte svůj mozek?

14. března 2008 | 10:53

Mozek je centrum, které řídí všechno, co v životě děláme. Paradoxně je to právě tento orgán, o němž toho často víme až žalostně málo

Tvoří ho více než 100 miliard nervových buněk, a je tak jedním z nejsložitějších míst našeho těla. Mozek! Nemoc nebo zranění, která ho zasáhnou, patří k nejzávažnějším. Vědci se proto snaží pomocí nových technologií porozumět jeho funkcím a zároveň hledají nové metody, které by pomohly lidem s neurologickými nemocemi. Odborníci vyhlásili dnešek za mezinárodní den mozku. Víte, jak váš mozek funguje? Odkud se co řídí? Co se v něm děje, když spíte? Učíme se ve spánku Pokud se něčemu učíme, v zapamatování nám pomůže spánek! A jak je to možné? Chvíli po usnutí totiž mozek člověka začne 'promítat' zrychlený film, ve kterém se několikrát po sobě opakuje činnost, kterou jsme se učili. V paměti si tak student opakuje naučená slovíčka, klavírní virtuos si přehrává učenou skladbu a baletka si opakuje kroky, které právě trénuje. Spánek tak v podstatě pomáhá při fixaci paměťových stop. Kde se bere inteligence Vědci dlouho hledali, zda v mozku existuje nějaké sídlo inteligence. To zatím nenašli, ale došli k jinému závěru. Inteligenci zajišťuje rychlost, jakou se v mozku přemisťují informace mezi různými lokalitami. Dalším závěrem je, že inteligence se dědí po rodičích. Je tak závislá na genetickém vybavení každého člověka. Co se děje v hlavě, když... Telefonujeme! Telefonování je činnost, kterou všichni děláme automaticky. Pro mozek je to ale práce, která zaměstná všechna jeho centra. 1. V čelním laloku dojde k uvědomění si toho, že chceme někomu zatelefonovat. 2. Čelní lalok zodpovědný za motoriku spolu s mozečkem zajistí plynulost pohybu, kterým uchopíme telefon. 3. Centrum zraku v týlním laloku a centrum paměti ve spánkovém laloku zajistí vyhledání čísla v telefonním seznamu. 4. Čelní lalok a mozeček vydají pokyn k přiložení sluchátka k uchu. 5. Vyzváněcí tón a následný hovor je hlavně v režii sluchového centra ve spánkovém laloku. 6. Komunikace a tok myšlenek při telefonování zajišťuje čelní lalok, ve kterém je centrum řeči a myšlení. Stres z dieselu I málo kouře z dieselového motoru stačí k tomu, aby byl v našem mozku vyvolán pocit stresu. Uvádí to studie, kterou zveřejnili britští vědci. Mozková kůra osob vdechujících zplodiny vykazuje už po 30 minutách silné stresové faktory. Dlouhodobé vystavení těmto částicím může mozek dokonce trvale poškodit!

Související články