Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR vítězem v anketě o nejlepší zdravotní pojišťovnu roku 2015 | Pro ženy | Blesk.cz

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR vítězem v anketě o nejlepší zdravotní pojišťovnu roku 2015

14. prosince 2015 | 00:00
Prezentace klienta |

První leden je tradičně den velkých změn nejen v legislativě, ale i u zdravotního pojištění. K začátku nového roku se migrující pojištěnci oficiálně přesunou k novým zdravotním pojišťovnám. Jejich kvalitou a přístupem se v nedávné době zabývala organizace HealthCare Institute. Jak hodnotí pacienti, lékaři a ředitelé nemocnic zdravotní pojišťovny za rok 2015?

Organizace HealthCare Institute ve spolupráci s agenturou Ipsos provedla celostátní průzkum „Zdravotní pojišťovna roku 2015“. Bylo osloveno celkem 156 ředitelů nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky, jejichž tržby z veřejného zdravotního pojištění činí více než 100 miliard ročně, 14 000 ambulantních lékařů a 150 pacientských organizací.

Po sečtení všech dílčích výsledků se Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (dále jen ZP MV ČR) umístila v celkovém hodnocení na prvním místě a i ve většině kritérií obsadila první nebo druhé místo.

Jedná se o unikátní hodnotící projekt, který má za cíl pravidelně a sofistikovaně hodnotit české zdravotní pojišťovny a prezentovat jejich pozitivní přínos pro českou společnost a v případě identifikování rezerv, nabízet managementu nebo správním radám pojišťoven kroky k případným korekcím a nápravným opatřením.

"Budeme dělat vše pro to, abychom si důvěru udrželi a služby klientům i lékařům ještě více zkvalitnili," okomentoval výsledky ankety generální ředitel vítězné ZP MV ČR David Kostka a upozorňuje na novelu zákona o zdravotních pojišťovnách, která je účinná již od 1.9.2015.

Nyní si mohou pojištěnci podat přihlášku k přestupu k jiné pojišťovně do 31. března nebo 30. září každý rok. Pojištěnci se tak stávají následujícího 1. července nebo 1. ledna. Změnu zdravotní pojišťovny však mohou realizovat pouze jednou ročně.

S více než jeden a čtvrt milionem klientů je ZP MV ČR největší zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou v České republice. Ošetření se jejím pojištěncům dostane u všech významných lékařů, nemocnic i dalších zdravotnických zařízeních v celé zemi. Pojišťovna navíc nabízí řadu preventivních programů, jako jsou například onkologická vyšetření pro muže i ženy a poskytuje i finanční příspěvky na sportovní aktivity. Dále svým pojištěncům nabízí (on-line) projekt věnovaný zdravému životnímu stylu s názvem Zdraví jako vášeň nebo jedinečný produkt Karta života.

Díky vynikajícímu hospodaření byla ZP MV ČR schopná v posledních třech letech krýt ze svých rezerv výpadek výběru pojistného, způsobený ekonomickou krizí. Lékařům platí za péči o její klienty vždy včas a je schopná hradit i tu nejnákladnější zdravotní péči. Svým klientům přináší projekty, které jsou smysluplné a dokáží pomoci.