Jak se z toho nezbláznit... | Pro ženy | Blesk.cz

Jak se z toho nezbláznit...

27. srpna 2008 | 08:24

Nevěra vládne světem a zdá se, že stále tvrdší rukou. Nedávná slavná svatba jednoho známého moderátora mi připomněla starou historku:

"Samičky vkládají veškerou svou energii do výchovy mláďat, samečkové se soustředí na zachování rodu, proto jim není možné vyčítat nevěru," zapáleně vyprávěl náš učitel biologie. Je to už dost let zpátky, ale pamatuji se, že jsem se rozhodla tuto teorii vyvrátit. Hledala jsem alespoň jediný druh, který by tu záletnickou teorii popřel. Marně!
Naopak jsem zjistila mnoho podobností: Nevěrný muž je jako pavián pláštíkový. Ten si už jako adolescent buduje harém a touha shromáždit co nejvíc samiček ho vede k únosům mláďat přímo z matčiny náruče.
Namlouvacími manévry se muž podobá mlokovi. Svou nastávající potkává náhodně při putování sladkými vodami. Padne-li mu samička do očka, snaží se ji získat pěstěným zevnějškem a libým pachem. "Balení" doprovází letmými, zcela nevinnými dotyky a mává širokým ocáskem.
A víte, které zvíře je schopno opravdu žít v monogamním vztahu? Světe, div se, je to vlk! Vlci prožívají lásku na celý život, a pokud o partnera přijdou, hluboce pro něj truchlí a o dalšího už nestojí. A pak že je člověk člověku vlkem...

Kateřina Bártová, novinářka na volné noze
Kateřina Bártová, novinářka na volné noze
Autor: Michal Protivanský

Autor: Kateřina Bártová
Související články