Úterý 26. září 2023
Svátek slaví Andrea, zítra Jonáš
Polojasno 22°C

Manžel jako šéf

Ilustrační foto
22. května 2006 | 10:00

Paní Iveta si není jista, zda-li může manžel zaměstnat v pracovněprávním vztahu svou ženu

Může manžel zaměstnat v pracovněprávním vztahu svou manželku? IVETA, Kladno Pracovněprávní předpisy nevylučují zaměstnávání manželů nebo jiných příbuzných na jednom pracovišti. Zákoník práce v ustanovení § 269 však zakazuje, aby manžel svou manželku do pracovněprávního vztahu (i dohoda o pracovní činnosti nebo o provedení práce) přijal. Ale už nebrání účasti manželky jako spolupracující osoby třeba v soukromém podnikání manžela. Přitom je ovšem možné, aby byla manželka přijata do pracovního poměru v obchodní společnosti (např. společnost s ručením omezeným), do které ji přijímá manžel působící v této obchodní společnosti jako statutární orgán (např. jednatel). Neexistuje žádný obecně platný právní předpis, který by vylučoval, aby u téhož zaměstnavatele pracovaly osoby blízké nebo příbuzné, a to včetně manželů. Je však možné, aby předpisy, které vydávají zaměstnavatelé, vyslovily zákaz služebních vztahů mezi manžely nebo jinými příbuznými. Především jde o pracovní nebo organizační řády. V nich může zaměstnavatel podobný zákaz stanovit. Ovšem jen s podmínkou, že budou podrobně konkretizovány příbuzenské stupně, kterých se takový zákaz bude týkat. Tyto vztahy jsou nevhodné i pro služební vztahy mezi zaměstnanci a kontrolními orgány. Neměl by tedy u jednoho zaměstnavatele pracovat v kontrolní funkci zaměstnanec, který je v příbuzenských vztazích s jiným zaměstnancem, i když si vzájemně nepodléhají (např. členství v dozorčích radách apod.). Manžel tedy nemůže sjednat se svou manželkou pracovněprávní vztah. Manželka však může ,"působit" jako spolupracující osoba a má nárok na důchodové i nemocenské zabezpečení, pokud její manžel za ni řádně odvádí pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Odpovídá: JUDr. Ladislav Jouza, Odborník na pracovní právo

Související články
Video se připravuje ...