Písemné potvrzení od lékaře versus zaměstnavatel | Pro ženy | Blesk.cz

Písemné potvrzení od lékaře versus zaměstnavatel

16. prosince 2008 | 07:29

Jak má zaměstnanec prokázat zaměstnavateli, že byl ošetřen u lékaře, když povinnost lékařů a zdravotnických zařízení vyhotovovat o tom písemná potvrzení již neexistuje?

V případě, že lékař toto potvrzení vyhotoví a zaměstnanec za něj zaplatí poplatek, kdo jej hradí? Ivana

Odpovídá:

JUDr. Ladislav Jouza
Odborník na pracovní právo

 

Nařízení vlády č.108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, zrušilo povinnost zdravotnických zařízení (mezi ně patří i lékaři vykonávající soukromou praxi) vyhotovovat potvrzení o návštěvě pacienta - zaměstnance v tomto zařízení. Přitom však i nadále platí povinnost zaměstnance prokázat důvod překážky v práci (v uvedeném případě lékařské vyšetření) a její trvání. To ovšem neznamená, že by potvrzení lékaře nemělo přicházet v úvahu jako důkazní prostředek o existenci této překážky v práci, stejně tak i vyjádření zaměstnance, event. jeho ústní prohlášení apod. Zaměstnavatel pak tento důkaz hodnotí i s ohledem na osobu zaměstnance. Proto v některých případech stačí "jen" ústní vyjádření zaměstnance o délce vyšetření, jindy se musí volit důkaz písemný, třeba i lékařské písemné potvrzení. Pacient k vyhotovení písemného potvrzení ovšem nemůže lékaře donutit, neboť právní předpisy takový postup neumožňují. V případě písemného potvrzení od lékaře poplatek za jeho vyhotovení nehradí zaměstnavatel ani pojišťovna, neboť jde o administrativní úkon. Zdravotnické předpisy stanoví podmínky pro úhradu výkonu samotné lékařské prohlídky.

Zánět pochvy je vůbec nejčastějším důvodem, proč pacientky plní ordinace gynekologických lékařů.
Zánět pochvy je vůbec nejčastějším důvodem, proč pacientky plní ordinace gynekologických lékařů.
Autor: PROFIMEDIA.CZ, SCOM

Autor: zpracovala: mif
Související články