Právnička radí | Pro ženy | Blesk.cz

Právnička radí

24. října 2005 | 17:00

Máte problémy s příliš hlučným sousedem?

Chcete prodat dům a nevíte, jaké musíte platit daně? Rozvádíte se? Potřebujete radu právničky, specialistky na občanské a rodinné právo? *Rodiče bydlí v bývalém služebním dvojdomku spolu se sousedy, kteří dvojdomek koupili. Rodiče nevyužili předkupního práva, odmítli koupi poloviny domku, ve které bydlí. Nyní je chtějí sousedi vystěhovat. Rodiče řádně platí nájem a nijak neporušují nájemní smlouvu. Mají nárok na náhradní byt nebo na finanční vyrovnání? Mají vzhledem ke vzniklé situaci přednostní právo na umístění v domě s pečovatelskou službou? TOMÁŠ SVOBODA Vážený Tomáši, pokud vám správně rozumím, vaši rodiče nevyužili předkupní právo a jejich polovinu domku zakoupili jejich sousedé. Nyní chtějí jako majitelé tohoto bytu vaše rodiče vystěhovat. Pokud s tím vaši rodiče nesouhlasí a neukončí nájem dohodou, může jim majitel ukončit nájem jen s přivolením soudu. A to jedině z důvodů uvedených v zákoně (§ 711 Občanského zákoníku). Není nutné, aby nájemníci porušovali nájemní smlouvu či dobré mravy, stačí, aby majitel potřeboval byt pro svého rodinného příslušníka, nebo vyžaduje-li byt či dům nutné opravy. V § 712 Občanského zákoníku najdete přesně uvedeno, kdo má nárok na bytovou náhradu či náhradní ubytování. Finanční vyrovnání je sice možno dohodnout s majitelem bytu, není však na ně zákonný nárok. Stejně tak jako na umístění v domě s pečovatelskou službou.

Související články