Čtvrtek 24. září 2020
Svátek slaví Jaromír, zítra Zlata
Oblačno, déšť 22°C

Ptali jsme se za vás: Kdy máte nárok na mateřskou a jak bude vysoká...

31. července 2009 | 12:35

Velký zájem vzbudil článek na téma mateřská dovolená uveřejněný v pondělí 27. 7. v deníku Blesk. Sešly se desítky dotazů. Všechny jsme předali na Českou správu sociálního zabezpečení a požádali o odpověď.

* Zajímalo by mě, jestli mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství, když beru plný invalidní důchod. S. Č.
Skutečnost, že jste poživatelkou plného invalidního důchodu není rozhodující. Důležité je, abyste byla pojistěna alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na mateřskou, nebo byla v ochranné lhůtě ze skončeného zaměstnání. Pokud jste však poživatelkou plného invalidního důchodu a nevykonáváte žádnou pojištěnou činnost, nárok na peněžitou pomoc v mateřství vám nevznikne.

* Tři roky si platím zdravotní pojištění a nejsem nikde vedena (ani na sociálce, ani na úřadu práce). Prvního srpna mám nastoupit jako servírka do nového zaměstnání na dobu neurčitou. Plánujeme ale s přítelem rodinu a tak se chci zeptat, jestli můžu být vyhozená kvůli těhotenství ve zkušební době a nebo jestli mám radši počkat až po zkušební době, abych měla větší jistotu a nepřišla o peníze. A jestli mám vůbec nárok na mateřskou. Kateřina R.
Pokud v srpnu nastoupíte do nového zaměstnání, které vám založí účast na nemocenském pojištění a toto zaměstnání skončí v době těhotenství, např. již ve zkušební době, plyne vám ze skončeného zaměstnání (pojištění) ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů trvalo pojištění. To znamená, že v takovém případě nesplníte podmínku čekací doby 270 kalendářních dní pojištění, a tudíž vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevznikne. Můžete si však požádat o rodičovský příspěvek, který je dávkou státní sociální podpory, a to ode dne porodu.

* Mateřská dovolená trvá 28 týdnů, pokud byla žena zaměstnaná nejméně 270 dní v průběhu 2 let. Pokud tohle to splňuje, dostane 70 procent z hrubé mzdy. Kolik pak bude dostávat po uplynutí 28. týdnů? Do těch 4 let.

Po dobu mateřské dovolené náleží při splnění zákonem stanovených podmínek peněžitá pomoc v mateřství. Po skončení mateřské dovolené nastupuje žena či muž na rodičovskou dovolenou a náleží mu dávka státní sociální podpory (rodičovský příspěvek). Jeho výše se liší podle délky doby, se kterou jste s dítětem doma. Pokud budete doma 4 roky, budete do 21 měsíců věku dítěte brát 7600 Kč, a potom až do jeho 4 let (48 měsíců) budete dostávat 3800 Kč.

* Jsem babička vnučky, která se narodila koncem března 2009 nezletilé přítelkyni našeho syna a 16 let jí bylo začátkem dubna 2009. Je nám jasné, že nárok na mateřskou dovolenou nemá, ale na sociálním odboru jí řekli, že po získání rodičovského oprávnění, které musí rozhodnout soud, bude mít nárok na sociální dávky po určitou dobu ve výši 7 600Kč. Soud proběhl již před 5 týdny a doposud nemají žádné písemné rozhodnutí, údajně proto,že její otec se k soudu nedostavil a doposud nepodal žádné vyjádření. Syn sice vydělává, ale nic moc - tak po celou dobu musíme finančně pomáhat my, jako prarodiče. Zajímalo by nás, zda je vůbec možné, aby za tak dlouhou dobu se potřebné věci k žití rodiny tak dlouho řešily a matka zůstala úplně bez prostředků a zda má aspoň nějaký nárok na peněžitou pomoc než se věci vyřeší a zda vůbec nějaké peníze bude pobírat?
Marie H.

Z vašich informací vyplývá, že není pojištěna, tj. není zaměstnána a nemá tudíž nárok na žádné dávky z nemocenského pojištění. Ostatní dávky, kterými jsou jak rodičovský příspěvek a porodné, jsou dávkami státní sociální podpory. Konkrétní informace vám podá úřad práce, oddělení státní sociální podpory.


* Před třemi roky jsem byla na mateřské a ta mi skončila letos v dubnu. Nyní jsem bez prostředků a na sociálce mi úřednice řekly, že nemám nárok vůbec na nic. Syn má v září nastoupit do školky a já se měla vrátit do zaměstnání. Před pár dny jsem ale znovu otěhotněla a gynekoložka mi chce dát rizikové těhotenství – tedy nemocenskou. Zajímalo by mě, jak vysokou nemocenskou budu brát a kdo mi ji bude vyplácet?

Nemocenské náleží při splnění stanovených podmínek od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. Nárok na nemocenské uplatníte u zaměstnavatele, který ji spolu s přílohou k této žádosti předá příslušné OSSZ, která nemocenské vyplatí. Pro výpočet konkrétní výše nemocenského se použije denní vyměřovací základ, tj. redukovaný průměr vašich započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den v rozhodném období, kterým bude první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ.

* Minulý rok jsem studovala vysokou školu, kterou jsem letos v květnu ukončila na vlastní žádost. Chtěla jsem opakovat ročník, což nebylo možné bez opětovného složení přijímacích zkoušek, na jejichž výsledek se čeká obvykle do července. Proto jsem se přihlásila na místní ÚP a zažádala o podporu v nezaměstnanosti. V minulých třech letech jsem sice odpracovala požadovaný počet měsíců, avšak mezitím jsem též byla v evidenci uchazečů ÚP, a tím pádem jsem na podporu v nezaměstnanosti nedosáhla, jelikož mi nakonec chybělo do požadované doby 9 dní. Netušila jsem, že pokud jsem v evidenci, pak je tato doba vyjmuta ze započtených odpracovaných měsíců. Mezitím jsem zjistila, že jsem těhotná, a proto mne nikde nechtějí zaměstnat ani na zkrácený úvazek. Na ÚP mi bylo sděleno, že mi ani žádnou práci shánět nebudou, jelikož mne nikdo nikam nevezme. Obrátila jsem se tedy na OSSZ, jenomže nemám nárok na žádné dávky ani tam, přestože v rodině je pouze jeden příjem. Podle nich a zřejmě i podle tabulek je příjem cca 13 000 Kč dostatečný pro tři dospělé osoby a pro zaplacení veškerých poplatků spojených s bydlením.
Pátrala jsem tedy dál, zda bych měla nárok alespoň na PPM a zdálo se, že nebude žádný problém. V posledních dvou letech jsem odpracovala požadované měsíce, pro které mi vzniká nárok na PPM. Problém je, že dnes jsem se v novinách dočetla, že další podmínkou je též zaměstnanost v době před otěhotněním a nebo při něm. Do ochranné lhůty se nevejdu, jelikož v té době jsem byla právě studentkou. Při studiu jsem však pracovala na dohodu o pracovní činnosti a tím pádem jsem byla i důchodově pojištěna. Chtěla bych se tedy zeptat, zda mám nárok alespoň na nějaké dávky, jelikož je velmi těžké být až do porodu zcela bez peněz.
Kristýna M.

Zaměstnání na základě dohody o pracovní činnosti zakládá účast na nemocenském pojištění. V dotaze neuvádíte konkrétní údaje o době pojištění na základě dohody o pracovní činnosti, proto nelze na váš dotaz konkrétně odpovědět. Nevznikne-li vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství, budete mít ode dne porodu nárok na rodičovský příspěvek, jakožto dávku státní sociální podpory.

* V říjnu roku 2004 jsem byla propuštěná z krachující firmy, v listopadu jsem nastoupila na podporu, kterou jsem 11. 11. 2004 pro úraz v ochranné lhůtě přerušila a nastoupila jsem nemocenskou, kterou jsem pokračovala rizikovým těhotenstvím až do nástupu mateřské dovolené 16. 6. 2005. Tu jsem pobírala půl roku a pak jsem nastoupila peněžitou pomoc v mateřství. Dne 22. 7. 2009 mi skončila čtyřletá mateřská dovolená a 1. 8. 2009 jsem musela zažádat o podporu. Ale jsem už opět těhotná ve čtvrtém měsíci a další mateřskou bych měla nastoupit kolem 15.12.2009. Protože termín porodu mám po 10.1.2010. Jak to se mnou vypadá,když bych chtěla být doma pouze na tříleté mateřské dovolené. Mám na něco nárok a kolik budu pobírat? Šárka D.
Nárok na dávky nemocenského pojištění (peněžitá pomoc v mateřství) má osoba, která je účastna nemocenského pojištění, tj. trvá-li pracovněprávní vztah zakládající účast na nemocenském pojištění, popř. také po skončení zaměstnání v tzv. ochranné lhůtě. Tato ochranná lhůty činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Nárok na dávku vám nevznikne ani z titulu ochranné lhůty, neboť jak vyplývá z vašeho dotazu, otěhotněla jste až po skončení pojištění. Ve vašem případě vám bude náležet pouze rodičovský příspěvek ode dne porodu. Bližší informace vám o této dávce státní sociální podpory poskytne některý z úřadů práce (nejlépe v místě bydliště), který je plátcem této dávky.

* Od 1. února 2009 jsem zaměstnaná jako zdravotní sestra se smlouvou na dobu určitou. Smlouva mi končí 30. 9. 2009 a ze strany zaměstnavatele nebude prodloužena. Před nástupem do zaměstnání jsem studovala. Studium jsem ukončila 31. 1. 2009.
Nyní jsem těhotná. Lékařka mi doporučuje pracovní neschopnost, ale jak to bude s vyplácením dávek když mi končí pracovní smlouva? A jak to bude s vyplácením mateřské? Termín porodu by byl asi 6. 2. 2010
Jitka P.

Pokud budete uznána dočasně práce neschopnou a v průběhu nemoci skončí váš pracovní poměr, nemá tato skutečnost vliv na další výplatu nemocenského. Nemocenské vám bude nadále vyplácet váš zaměstnavatel. Peněžitá pomoc v mateřství náleží, jestliže se podmínky rozhodné pro jejich přiznání, splní v době pojištění nebo sice po skončení pojištění, avšak ještě v době tzv. ochranné lhůty. Pokud tedy ve vašem případě pojištění zanikne 30. září 2009, plyne vám ochranná lhůta, která končí 31. března 2010, díky tomu budete nárok na dávku z titulu ochranné lhůty z dřívějšího zaměstnání.
Další podmínkou pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství je účast na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, kterou dle vašeho sdělení také splňujete.

* Již šest let se starám o blízkou osobu a nyní jsem těhotná a proto bych se chtěla zeptat, jestli mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství?
Jana L.

Zřejmě máte na mysli dávku peněžitou pomoc v mateřství, jejíž výplata trvá zpravidla celkem po dobu 28 týdnů. Podmínkou nároku na tuto dávku je trvání zaměstnání, které založilo účast na pojištění nebo alespoň trvání ochranné lhůty ze skončeného zaměstnání. Pokud pečujete o osobu blízkou a nemáte uzavřený pracovní vztah, který by vám založil účast na nemocenském pojištění, nárok na peněžitou pomoc v mateřství vám nevznikne. Můžete si pouze požádat o rodičovský příspěvek, který je dávkou státní sociální podpory, a to ode dne porodu.

* Jsem momentálně v pracovní neschopnosti pro rizikové těhotenství. Do 6. 7. mi vyplácel nemocenské dávky zaměstnavatel, po té jsem přešla na sociálku. Kdy mohu očekávat výplatu nemocenské? Slyšela jsem že to může trvat i několik měsíců. Jsem z Nymburska.
Hana B.

Pokud jste doložila včas zaměstnavateli všechny podklady nutné pro výplatu dávky a ten je spolu s potřebnými a správně vyplněnými přílohami bez odkladu doručil příslušné správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí, obdržíte výplatu v zákonné lhůtě, nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, kdy tyto doklady správa obdržela.

* Chtěla jsem se zeptat, zda vyplácení mateřské okamžitě navazuje na poslední vyplacenou mzdu nebo můžu očekávat nějaké zpoždění? Mzda mi chodila na účet, mateřská mi také bude chodit na účet nebo složenkou? Ke kterému dni v měsíci můžu očekávat mateřskou?
Lucie

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí do jednoho měsíce následujícího po dni, kdy okresní správa sociálního zabezpečení obdrží veškeré potřebné dokumenty - tj. “Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“ a „Přílohu k žádosti“ od zaměstnavatele. Na žádosti si žena volí způsob, jakým chce dávku vyplácet, zda na účet u peněžního ústavu, či složenkou.


* Do práce jsem nastoupila 20. 4. Teď jsem zjistila, že jsem těhotná a jsem v 6 týdnu těhotenství. Protože v továrně pracuji na 3 směny, tak budu od 1. září na návrh lékaře v pracovní neschopnosti, abych zbytečně neriskovala. Pracovní smlouva mi ale končí 30. 9. a tak bych chtěla vědět, jak dlouho budu mít zaplacenou pracovní neschopnost a jak to potom bude s mateřskou?

Nemocenské vám bude náležet po celou dobu, po kterou budete ošetřujícím lékařem uznána dočasně práce neschopnou, a to i pokud v průběhu pracovní neschopnosti skončí pracovní poměr. Od skončení tohoto poměru vám bude plynout ochranná lhůta v délce 164 kalendářních dnů (maximální délka je 180 kalendářních dnů). Tolik dnů uplyne od počátku pracovního poměru do jeho skončení. Pokud vám osmý týden před očekávaným dnem porodu spadne do ochranné lhůty, pak máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Je však třeba ještě splnit tzv. čekací dobu, tj. 270 kalendářních dnů účasti na nemocenském pojištění za poslední dva roky přede dnem nástupu na PPM, tj. osm až šest týdnů před očekávaným dnem porodu. V případě, že nesplníte podmínky nároku na PPM, bude vám nemocenské náležet šest týdnů před porodem a šest týdnů po porodu, a to vždy za podmínky, že nárok na dávku vzniknul za trvání pojištění či v ochranné lhůtě ze skončeného pojištění.

Autor: Radka Růžičková
Diskuse ke článku
.