Nepodceňujte bouřku | Pro ženy | Blesk.cz

Nepodceňujte bouřku

21. srpna 2008 | 14:58

Na zásah bleskem zemřou ročně desítky lidí. Protože jsou u nás poslední dobou bouře stále častější a silnější, měli byste vědět, jak se při nich chovat.

Tragické případy, kdy blesk zabije nebo vážně zraní člověka, nejsou nijak řídké, takže bychom neměli brát tento přírodní živel na lehkou váhu.

Čemu se raději vyhnout?
Když vás bouřka přepadne někde na výletě, nepodléhejte iluzi, že v jeskyni nebo pod stanem najdete dobrý úkryt. Právě skalní převisy a malé jeskyně patří mezi riziková místa.Člověk, který stojí blízko skály, je dobrým vodičem mezi mokrým povrchem kamene a zemí. Když se schováte v jeskyni, měla byste od vchodu do skály stát alespoň 2 metry. Strop by měl být výš než 1,5 m. Další místa, kterým byste se měla obloukem vyhnout jsou louky, hřebeny hor, stromy a stožáry. Nebezpečná je i vodní hladina a její břeh. V mokrém terénu se výboje blesku mohou šířit až 300 metrů daleko. Ve skalnatém terénu i dále.Bezpečí nehledejte ani ve stanu, a už vůbec se během bouřky nedotýkejte jeho tyček či celty. Riziko zásahu bleskem se zvyšuje i na zajištěných vysokohorských stezkách.Ocelová lanka, řetězy a žebříky jsou totiž obrovským vodičem.

Nebezpečný není jenom blesk
Kromě blesku vás mohou ohrozit i výše zmíněné elektrické výboje. Ty se po hlavním úderu dál šíří po zemi a hledají si cestu nejmenšího odporu. Dávejte si tedy velký pozor na "krokové napětí". Vzniká mezi dvěma vodiči, nejčastěji mezi rozkročenýma nohama. Když se ale třeba dotýkáte skály, může vzniknout i mezi rukou a nohou. Nebo když sedíte, mezi hýžděmi a nohama. Nejlepší je proto sednout si "na bobek" na nevodivém podkladu a držet nohy při sobě.

PRVNÍ POMOC


- Myslete na své bezpečí. Rozhodně neplatí, že by blesk nemohl dvakrát udeřit na stejné místo. Přesuňte sebe i zasáhnutého člověka na místo, kde už nebezpečí nehrozí.

- Ihned zavolejte lékařskou pomoc na číslech 112 nebo 155.

- Okamžitě začněte s oživováním. Postupujte jako v případě zásahu elektrickým proudem. Umělé dýchání kombinujte s masáží srdce a pokračujte až do příjezdu pomoci. Pouze lékař může konstatovat smrt. Popáleniny nechte až na péči lékaře nebo přikryjte sterilním obvazem. Nepřerušujte ale oživovací činnost.

Zavřete okna a netelefonujte
"Velké náměstí je otevřené prostranství a člověk je jako nejvyšší bod pro blesk atraktivní cíl," varuje meteorolog Martin Benko. Nebezpečí se vystavujete i v blízkosti hromosvodů, anebo budov bez nich. Když jste při bouřce doma, zavřete všechna okna a nezdržujte se v místnostech, kde je hodně elektroinstalace (kuchyně, koupelny). Záchranná služba upozorňuje i na hrozbu, kterou v sobě skrývají zásuvky. Když blesk udeří v blízkosti budovy a elektrického vedení, energie z výboje se může naindukovat a přes síť se dostane až do domácnosti. Ze stejného důvodu je nebezpečné telefonovat pevnou linkou. Ale i mobilní telefony a MP3 přehrávače za bouřky raději vypněte. Pokud třeba venku klepete koberce a uslyšíte zahřmění, i když ještě neprší, okamžitě kolem sebe přestaňte vířit vzduch, protože i tyto a podobné prudké pohyby by mohly blesk přilákat.

Kde se schovat?
Nejlepším úkrytem je budova s hromosvodem nebo auto. Blesk ho nezasáhne, protože není přímým vodičem. Nedotýkejte se však jeho kovové konstrukce. Zevnitř zavřete okna a dveře a stáhněte anténu. Karavan odpojte od elektřiny. Když vás bouřka zastihne v přírodě, hledejte nějakou prohlubeň v terénu nebo hustý porost, kde nebudete vyčnívat.

Co může zásah bleskem způsobit?
Poruchy vědomí až bezvědomí. Může poškodit centrální nervovou soustavu, zastavit srdce a dýchání. Blesk také někdy způsobuje zlomeniny rukou a nohou.To se stává při silném zatnutí svalů ještě při zásahu. Velmi nebezpečné jsou vnitřní i vnější popáleniny. Při tlakové vlně dokonce praskají ušní bubínky. Když někoho blesk odhodí, zranění bývá ještě víc. Člověk, který zásah přežije, je většinou ve velkém šoku.

Nejčastější chyby při bouřce
Lidé bouřky často velmi podceňují. Zůstávají i na místech, kde jsou pro blesk nejlepším terčem. Blesk přitahuje i hlava nad vodní hladinou, byť vykukuje třeba jen 20 cm. Telefonování pevnou linkou je nebezpečnější než volání mobilem. Stalo se, že výboj se dostal do bytu telefonní šňůrou a zabil člověka přímo při telefonování. V bouřce by skupiny lidí neměly chodit v těsném útvaru. Rozestupy by měly mít alespoň 2 m. Tak blesk v krajním případě zasáhne méně lidí. Během bouřky ani nerybařte. Ve Španělsku zabil blesk rybáře poté, co udeřil do jeho udice.

Kdy jste v největším nebezpečí?
Když během bouřky představujete nejvyšší bod v okolí nebo pokud stojíte u osamělého stromu anebo stožáru elektrického vedení. Nejčastěji blesk udeří na kopcích, vyvýšených místech a vodních plochách, ale také na otevřených prostranstvích, jako jsou velká náměstí. Každoročně blesk na horách zabije mnoho turistů. I přes varování chodí v bouřkách příliš vysoko.

Poznáte, jak je daleko?
Jakmile spatříte na obloze blesk, začněte počítat vteřiny, dokud neuslyšíte zahřmění. Výsledek vydělte třemi a zjistíte, kolik kilometrů jste od bouřky. Tenhle výpočet využívá rozdíl mezi rychlostí světla a zvuku. Zatímco blesk vidíte i na několik kilometrů téměř okamžitě, hrom každý kilometr překoná přibližně za 3 vteřiny.

Poznáte, jak je bouřka daleko?
Poznáte, jak je bouřka daleko?
Autor: SHUTTERSTOCK.COM

Jak plánovat výlety do přírody?
Určitě je potřeba se podívat na předpověď počasí. Bouřky vznikají nejčastěji odpoledne. Naplánujte si cestu tak, abyste se eventuálně měli kam schovat. V mapě si prostudujte únikové trasy. Na stránkách www.chmi.cz najdete každých 10 min aktualizovanou mapu blesků. Když už se schyluje k bouřce, opusťte vyvýšená místa. Nesmíte být nejvyšším cílem v okolí. Bouřku se nevyplatí podceňovat.

Víte, že...

...blesk je elektrický výboj mezi kladně a záporně nabitými oblastmi.

...napětí blesku má až 100 milionů voltů a jeho proud se pohybuje od 20 tisíc ampérů výš.

...v místě výboje vzniká teplota 10 – 30 tisíc °C

...letí rychlostí 10 – 100 tisíc km/hod.

...prudký nárůst teploty při průchodu atmosférou způsobuje rozpínání okolního vzduchu a vzápětí jeho smrštění. Tím vzniká zvukové vlnění – hrom.

Autor: Silvia Širillová, Lenka Němečková
Klíčová slova: bpž;bpz;zdraví;bouřka;
Související články