Neklidná noc | Pro ženy | Blesk.cz

Neklidná noc

16. července 2008 | 08:16

Znáte někoho, kdo je v noci vstává z postele a ve spánku chodí po bytě? Jde o náměsíčného člověka. Nejen na to, co náměsíčnost způsobuje, jsme se zeptali odborníka na slovo vzatého.

MUDr. Tomáš Procházka, Centrum pro poruchy spánku, Nemocnice Na Homolce, www.homolka.cz

Co (ne)dělat, když přistihneme blízkého člověka při náměsíčnosti?
Pouze vyčkávat, pozorovat a případně zabezpečit okolí proti úrazu. Sám se totiž vrátí do postele. Rozhodně se nedoporučuje náměsíčného probouzet nebo ho nějak fyzicky omezovat. Tak je možné stav prodloužit nebo dokonce vyprovokovat agresivní chování. Těch několik málo vražd, které byly spáchány v náměsíčném stavu bylo nejspíše vyvoláno právě pokusem o probuzení.

Jakého lékaře by člověk měl vyhledat, pokud je náměsíčný?
Informován by měl být praktický lékař. Ten posoudí, zda jde o typické projevy somnambulismu nevyžadující další vyšetřování. Netypické případy by měly být odeslány na pracoviště zabývající se spánkovou medicínou, kde by mělo být provedeno mimo jiné celonoční podrobné sledování průběhu spánku. Jde o situace, kdy projevy náměsíčnosti začaly až v dospělosti, stavy jsou časté, s agresivitou, hrozí poranění, případně tam je podezření na kombinaci s jinou spánkovou chorobou nebo je potřeba vyloučit, že noční stavy nejsou projevem epileptických záchvatů.

Jak se náměsíčnost projevuje?
Jde o abnormální probuzení z hlubokého spánku, nejčastěji se vyskytuje v první třetině noci. Náměsíčný se posadí, má otevřené oči, ale nepřítomný výraz, je zmatený, na okolí nereaguje. Chodí a případně vykonává i různé další činnosti, jakoby účelné a často komplikované – stěhování nábytku, konzumaci jídla nebo dokonce řízení auta. Někdy může být takový projev spojený s neklidem, křikem, vzácně i se sexuálním, násilným chováním. Na tento stav si somnambulik ráno nepamatuje buď vůbec nebo má jen neurčitou vzpomínku na nějaký sen

Co vede k náměsíčnosti? Je vrozená, nebo můžeme začít být náměsíční – třeba ze stresu?
Žádný gen pro náměsíčnost nebyl dosud nalezen, můžeme s jistotou mluvit jen o vrozené dispozici. Existuje 50% riziko, že dítě náměsíčného rodiče bude mít stejnou poruchu. Stres se pak může uplatnit jako spouštěč, a to zejména u dospělého. Mnohem důležitější, možná i klíčové, jsou faktory, které mění kvalitu spánku a vedou k probouzením. Jde o nepravidelný spánek, režim s nedostatkem spánku, vliv některých léků a alkoholu. Důvodem probouzení kromě může být i jiná spánková porucha, například syndrom spánkové apnoe.

Autor: zpracovala: mif
Související články