Výfukové plyny poškozují srdce | Pro ženy | Blesk.cz

Výfukové plyny poškozují srdce

20. února 2008 | 10:38

Výfukové plyny mohou nebezpečně ohrožovat srdce. Vzdechování ropného aerosolu zvyšuje riziko infarktu a mrtvice

Velkoměsta lákají mladé rodiny k pohodlnému životu plnému moderních výdobytků. Jenže pokud taková metropole nepatří k nejekologičtějším a její komunikace praskají pod návalem automobilů, pak je moderní a pohodlné zároveň velmi nebezpečné pro srdce. To totiž vážně poškozují výfukové plyny, které také zvyšují riziko infarktu a mrtvice. Podle amerických odborníků sloučeniny uvolňované během spalování benzínu či nafty zhoršují schopnost srdce pumpovat účinně a mohou přivodit až arytmii. Doktor John Incardona, toxikolog a biolog ze Seattlu, tvrdí, že miliony lidí po celém světě žijící ve velkých městech vdechují ropný aerosol. Ve své studii Incardona sledoval účinky nejnebezpečnějších polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) z benzínu a nafty. A zjistil, že menší částice PAH působí velmi negativně na vyvíjející se srdce, které pak bije mnohem slaběji a arytmicky. Nepravidelná funkce srdce přitom způsobuje městnání krve. "Dostupná data nasvědčují tomu, že tyto polycyklické aromatické uhlovodíky jsou přítomné při spalování benzínu v tak vysoké míře, že vedou k farmakologickému účinku v lidském krevním řečišti. Jakmile jsou v krevním řečišti, jsou asi toxické pro lidské srdce a měly by být vnímány jako primární hrozba městského vzduchu na lidské zdraví. V podstatě lidé ve velkých městech vdechují aerosol ropy," uvedl Incardona pro britský deník Telegraph. Závěry studie doktora Incardony byly zveřejněny na Výroční konferenci Asociace pro rozvoj věd, která se konala v Bostonu.

Autor: Famous
Související články