Neděle 24. září 2023
Svátek slaví Jaromír, zítra Zlata
Oblačno 18°C

Jak zabránit šíření PTAČÍ CHŘIPKY?

2. května 2006 | 10:00

Přestože u nás zatím žádné nebezpečí pro člověka nehrozí, je třeba dbát ve vlastním zájmu určitých pravidel

Všechna preventivní opatření jsou na místě a zcela opodstatněná. Je třeba samozřejmě vnímat, že jsme v živé přírodě a virus byl u našeho ptactva zaznamenán. To sice není důvod k panice, v žádném případě není vhodné volně žijící ptactvo stresovat, respektive ničit jeho hnízda nebo dokonce ptáky střílet. Zároveň není důvod obávat se konzumace drůbežího masa. Maso v obchodech je zcela bezpečné, pochází totiž ze zvířat, která jsou pod stálým veterinárním dohledem, navíc virus ptačí chřipky se tepelným ošetřením masa při teplotě 70 °C a více zcela spolehlivě ničí. Dodržujte tyto ZÁSADY: Vyhýbejte se přímému kontaktu s volně žijícími ptáky, obzvlášť s vodním ptactvem a drůbeží. * Nedopusťte, aby domácí drůbež přišla do kontaktu s volně žijícím (zejména vodním) ptactvem. * Zakoupenou drůbež dávejte do prostor, které byly předem vyčištěné a dezinfikované. * Nakupujte drůbež jen z takových chovů, které jsou pod veterinárním dozorem. * Lidé, kteří pracují na farmách s drůbeží, nesmí doma chovat drůbež. * Používejte ochranné pomůcky a dezinfekční prostředky, dodržujte hygienu. * Najdete-li uhynulé ptáky (hrabavou i vodní drůbež, divoké a volně žijící ptáky, tažné ptáky), nedotýkejte se jich a oznamte nález příslušné krajské veterinární správě. * Nedotýkejte se ptačích exkrementů. * Dohlédněte na své děti, aby ptáky nekrmily. * Nikdy nejezte uhynulé chovné ptáky, a to ani po tepelném zpracování. Ochranná ZÓNA Pokud se potvrdí výskyt vysoce patogenního chřipkového viru, hlavně jeho podtypu H5N1, uplatňují se bezpečnostní opatření do té doby, dokud je to nezbytné. Nejméně je to 21 dní v případě ochranné zóny a 30 dní v případě zóny dohledu. Tato lhůta plyne ode dne, kdy se izoloval virus ptačí chřipky H5 získaný z klinického případu u volně žijících ptáků. Desetikilometrové ochranné pásmo bylo zavedeno nejprve kolem Hluboké nad Vltavou, Týna nad Vltavou, Českých Budějovic, Mirochova a vodní nádrže Orlík. V těchto oblastech musí chovatelé držet drůbež v uzavřených prostorách. Pokud tak neučiní, mohou na místě dostat od veterinární správy pokutu až do 5 tisíc korun. RIZIKOVÉ ZÓNY: * v blízkosti vodních ploch a břehů velkých řek * v oblastech hnízdění volně žijícího ptactva Ptačí chřipka je virové onemocnění, které postihuje jak volně žijící ptáky, tak i drůbež v domácích chovech. Infikovaní ptáci hynou během 1 až 2 dnů. PŘÍZNAKY NAKAŽENÉ DRŮBEŽE: * otupělost, načepýřené peří, apatie * ztráta chuti k žrádlu, pokles snůšky vajec, poničená vejce s tenkou skořápkou * otoky, krvácení na končetinách Pozor! Nedoporučuje se kupovat vejce a drůbeží maso od drobných chovatelů nebo na trzích - nejsou totiž pod stálou veterinární kontrolou a za určitých okolností mohou představovat riziko nákazy!

Související články
Video se připravuje ...