Syn nás přistihl při milování. Mám mu to nějak vysvětlit? | Pro ženy | Blesk.cz

Syn nás přistihl při milování. Mám mu to nějak vysvětlit?

30. června 2009 | 07:54

Nedávno nás s manželem při milování překvapil syn. Normálně k nám do ložnice v nocí nechodí, ale měl rýmu, která ho budila. Hned jsem se mu šla věnovat, ale já, ani on, jsme nemluvili o tom, co viděl.

Mám strach, aby z toho neměl trauma. Mám se k tomu vracet, nebo mám dělat, že se nic nestalo? Synovi je 7 let. Šárka

Odpovídá:

PhDr. Zoja Šedivá, dětská psycholožka

PhDr. Zoja Šedivá, dětský psycholožka
PhDr. Zoja Šedivá, dětský psycholožka
Autor: archiv

Pokud se syn sám neptal na situaci, kterou viděl, není nutné mu ji bezprostředně připomínat. Ale určitě je dobré při nejbližší vhodné příležitosti téma sexuální výchovy navodit a zjistit míru informovanosti chlapce v této oblasti. Někdy už i malí školáci vědí o sexu více, než bychom si dokázali představit. Zdrojem mohou být časopisy, internet nebo i spolužáci, kteří mají starší sourozence. I když zjistíme, že dítě „ví vše“, je potřeba, aby rodiče s dítětem o této oblasti života hovořili. Jsou pro ně přirozeným vzorem vztahu muže a ženy a mohou mu při rozhovoru zprostředkovat onu důležitou citovou rovinu tohoto vztahu. Navíc tím dáte synovi možnost, aby zpracoval případné úzkosti kolem svého nočního zážitku. Informace by měly být podány s ohledem na věk a rozumovou vyspělost dítěte, nemusejí být detailní a vyčerpávající, ale vždy pravdivé, aby na ně bylo později možno navázat. Jestli si nejsou rodiče jisti, že dokáží se svým dítětem o těchto intimních tématech věcně hovořit, mohou si vzít na pomoc některou z publikací, které jsou určeny pro mladší školní věk. Pokud dítě získá pocit, že o sexu může s rodiči mluvit stejně jako o jiných pro ně zajímavých otázkách života, bude mít důvěru se na ně obracet později s případnými problémy v této oblasti.

Autor: připravila: vin, lena