Talentovaná Janečková: Nejdřív Talentmánie, teď i Zlatý oříšek | Pro ženy | Blesk.cz

Talentovaná Janečková: Nejdřív Talentmánie, teď i Zlatý oříšek

15. ledna 2011 | 08:51

Projekt Zlatý oříšek probíhá již 12 let a představuje celostátní volnočasovou aktivitu pro děti od šesti do 14 let. V této kategorii je každoročně vybráno deset různorodě talentovaných dětí, které jsou za své nadání odměněny nejen cenou, ale finanční částkou 10.000 Kč. Mezi oceněnými byla letos i Patrícia Janečková, která vyhrála televizní soutěž Talentmania.

Zlatý oříšek je soutěž orientovaná na nadané a šikovné děti a dětské kolektivy ve věku od šesti do 14 let. Vítězem Zlatého oříšku se může stát každý chlapec, děvče nebo kolektiv, pokud v daném roce vytvoří nebo učiní něco mimořádného nebo společensky prospěšného. Soutěž záměrně nemá kategorie a staví tak vedle sebe děti a kolektivy úspěšné v nejrůznějších oborech.

Děti, oddíly a soubory do soutěže většinou přihlašují rodiče, učitelé, kamarádi, trenéři, spolužáci, sousedé, ale pravidla dovolují, aby se soutěžící hlásili i sami.  Ten, kdo získá Zlatý oříšek, nemusí mít samé jedničky a spousty medailí. Může ale být šikovný, mít nápad na projekt, který někomu nebo něčemu prospěje. Zlatý oříšek tak získají i děti, které by jinak oceněny být nemohly.

Jenom jedničkáři nevyhrávají

Půvab Zlatého oříšku je tedy v rozmanitosti oborů, v tom, že dává příležitost všem. Je samozřejmě velmi těžké porovnat výkony v různých oborech, ale vodítkem pro výběrovou komisi jsou prokazatelné výsledky v přehlídkách, závodech, soutěžích nebo jinak doložené úspěchy.  Ze všech soutěžících vybere odborná komise 30 nominovaných. Tvoří ji fundovaní odborníci z jednotlivých oborů, jako příklad je možné uvést výtvarníka Jiřího Anderleho, dramaturga Jiřího Chalupu, nebo PhDr. Evu Vondrákovou.

Sám člen poroty, herec a ředitel divadla Na Fidlovačce, Tomáš Töpfer k tomu dodává: „Je to soutěž, která běží už řadu let a pokaždé mě překvapí, když se objeví nějaké nové soutěžní obory. Je tomu tak i letos, děti jsou úžasné, šikovné a já jsem hrozně rád, že Zlatý oříšek existuje. A to navzdory různým „supersoutěžím“, kde mají všichni talent a mezi nimi se objeví i děti. Já si však myslím, že se děti nemají míchat do dospělých kategorií. Jsem rád, že Zlatý oříšek je speciálně pro děti, že to není nějaká super show, ale že děti povzbuzuje dobrým příkladem a ukazuje, čeho všeho lze dosáhnout nejen talentem, ale i pílí a vytrvalostí.“

Mezi vítězi byl schopný sportovec i tanečnice

A kdo letos vyhrál? Vítězů bylo vyhlášených jako každý rok 10 a mezi nimi byly jak jednotlivci tak i jeden divadelní soubor. Nejznámější tváří oceněné desítky byla rozhodně dětská operní sólistka Patrícia Janečková, která svým zázračným okouzlila i diváky Novy, kde zvítězila v talentové show Talentmania. Patrícia však nebyla jediná, kdo získal sympatie poroty. Mezi oceněnými byl i Tomáš Poláček (13), trojnásobný mistr ČR ve sportovní střelbě  v jednotlivcích i družstvech nebo talentovaná spisovatelka Agáta Kestřábková (15).

Autor: NBr